45 de intrebari si raspunsuri cu privire la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice Iasi

În urmă cu căteva minute am terminat lista cu întrebări și răspunsuri pe care viitori , și de ce nu și actualii , studenți ai Facultății de Filosofie și Științe Social Politice ar putea să le pună.

De ce am creat această listă? Fiindcă sunt studenți interesați de ce se întămplă la Facultate, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Cu toți am fost sau suntem studenți și știm căt de greu poate fi în primele săptămâni, în special. Până când te acomodezi, până cănd cunoști “regurile”.

De vor mai fi nelămuriri cu privire la Facultate și/sau Universitate voi încerca să ofer un răspuns.

Acesta este o inițiativă personală. În mod normal, Universitatea dispune de un Birou de Informare pentru Studenți (infouaic@gmail.com sau 0232 201581 sau la adresa de messenger infostudenti_uaic), ei fiind cei mai avizați să vă răspundă la întrebări și nelămuririle pe care le aveți. Sau pe cele 2 forumuri: Forumul Facultății și Forumul Universității.


Când începe anul universitar?

Anul universitar la UAIC începe de pe 27 septembrie 2010 până pe 12 iunie 2011.

De pe 12 iunie până pe 26 iunie este perioada practicii pentru fiecare specializare în parte.

Mai multe aici – http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Academic/Structura/structuraanuluiuniversitar20102011zi.pdf

Ce poți să faci după ce termini?

Îi în funcție de fiecare specializare, mai multe aici – http://admitere.uaic.ro/facultati/facultatea-de-filosofie-si-stiinte-social-politice/

Absolvenții facultății pot fi angajați în:  învăţământul preuniversitar şi universitar; institute de cercetare ştiinţifică; administraţia publică locală şi centrală;  instituţii cu caracter politic şi socio-profesional; jurnalistică şi mass-media; institute de cercetare sociologică şi de sondare a opinieipublice; instituţii de cultură  (consilieri, experţi,  manageri) ; funcţii publice (consilieri, experţi, consultanţi); organizaţii non-guvernamentale etc.

Dacă am fost admis/admisă voi încheia un contract de studii?

Da. La începutul anului universitar fiecare student admis la programul de studii din facultate va încheia un contract de studii care va consemna toate informaţiile referitoare la disciplinele studiate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi anumite prevederi contractuale actualizate periodic în funcţie de evoluţia şi dezvoltarea programelor academice, în condiţiile legislaţiei în vigoare la data respectivă.

Care îmi sunt drepturile?

În perioada studiilor, studenţii au următoarele drepturi:

 1. să beneficieze de gratuitatea învăţământului (cazul studenţilor care ocupă locuri bugetate de MECI);
 2. să folosească amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, casa de cultură, cluburile şi toate celelalte mijloace puse la dispoziţie de către Universitate, pentru pregătirea sa profesională, ştiinţifică, culturală şi sportivă;
 3. să primească burse de performanţă, burse de merit, burse de studii, burse de ajutor social, conform Regulamentului de acordare a burselor;
 4. să beneficieze de cazare în căminele Universităţii, în limita numărului de locuri disponibile;
 5. să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;
 6. să beneficieze de bilete pentru odihnã sau pentru refacerea sãnãtãţii în tabere studenţeşti;
 7. să primească bilete cu preţ redus pentru mijloacele de transport, la spectacole, manifestări sportive etc;
 8. să facă parte din organizaţii studenţeşti, să aleagă şi să fie aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii;
 9. să solicite, contra cost, activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ şi aprobate de Consiliul Facultăţii;
 10. să beneficieze de mobilităţi interne şi internaţionale.

Care îmi sunt obligațiile?

În perioada studiilor, studenţii au următoarele îndatoriri:

 1. să respecte actele normative care reglementează activitatea studenţilor;
 2. să îndeplinească exigenţele planurilor de învăţământ şi programelor universitare, precum şi cerinţele stabilite de titularii de disciplină;
 3. să manifeste respect faţă de personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din facultate;
 4. să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, să dovedească politeţe şi decenţă în relaţiile cu colegii, cu personalul academic, didactic auxiliar si nedidactic;
 5. să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lui în Universitate, biblioteci, cămine, cantine şi să le păstreze în bună stare;
 6. să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate;
 7. să-şi verifice situaţia şcolară şi să sesizeze în maxim o săptămână de la finalizarea examenelor din sesiune (din sesiunea de restanţe – o săptămână), la secretariatul facultăţii sau la titularul disciplinei, orice problemă sau neclaritate privind notarea sau situaţia evaluării la orice disciplină inclusă în contractul de studii.

Ce se întîmplă dacă îmi încalc obligațiile?

Încălcarea obligaţiilor prevăzute de regulamentele în vigoare atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi, în funcţie de gravitatea abaterilor, după cum urmează:

 • mustrare scrisă;
 • mustrare scrisă cu avertisment;
 • ridicarea bursei pe o perioadă de la o lună la trei luni;
 • ridicarea bursei pentru un semestru universitar;
 • exmatricularea din Universitate.

Există organizații non-guvernamentale (asociații, ligi, organizații) studențești la Facultate?

Da, de fapt 4. Suntem singura Facultate unde sunt atât de multe la un loc.

Ele sunt: A.S.A.F.F.I. (Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Filosofie din Iași) – Organizație studențească ce se adresează tuturor studenților Facultății de Filosofie și Științe Social Politice Iași  http://asaffi-cuza.blogspot.com/ http://www.facebook.com/asaffi

PRIME Iasi – Asociație care se adresează doar stdenților de la CSRP – http://primeiasi.wordpress.com/

ASALT Iași – Asociație ce se adresează studenților de la asistență socială,însă nu numai – http://asalt2008.wordpress.com/

OSSEI – Organizație ce se adresează studenților de la RISE – http://ossei.ro/

Daca sunteți interesati de „viața” ong-urilor puteți să ii găsiți și pe Facebook.

Câți studenți are Facultatea?

Aproximativ 4500 de studenți: de la toate ciclurile (liciență, master, doctorat) plus ID.

Suntem a 2 facultate ca mărime de studenți din cadrul Universității.

Unde se țin cursurile și seminarele?
În aproximativ toate corpurile:  în corpul A (avem amfiteatrele Mihail Kogălniceanu, II8), D (unde este Facultate de Prishologie și Facultatea de Sport; avem sălile D1, D2, D3, D306, D308), E (peste strada de BCU –Bibleoteca Centrală Universitară; sălile de la etajele 1 și 2), T (Teologie Ortodoxa, în spate la Mitropolie), uneori și în B (la FEAA), Corpul R sau S (fostul Romtelecom Iași; este situat pe strada Lăpușneanu – clădirea cu geamuri tip oglindă de pe lângă Banca ING) sau la unele licee (cum ar fi Colegiul Național, peste strada de Tarom, Piața Unirii).

Cazare 2010

Dreptul de cazare în căminele Universităţii
“Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.
Acordarea dreptului de cazare se realizează de către Comisia de cazare a fiecărei facultăţi, din care fac parte obligatoriu, şi reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul facultăţii.
La cazare au prioritate studenţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi din casele de copii sau plasament familial, dacă au obţinut minimum 40 de credite pentru obligaţiile didactice din anul universitar anterior. Refuzul repartiţiei de cazare sau renunţarea la cazare în timpul anului universitar conduce la pierderea dreptului de cazare pentru anul universitar în curs.”
Mai multe detalii vezi aici: http://www.uaic.ro/uaic/bin/view/Students/Cazare

În cazul în care ai făcut o altă facultate și ai fost la buget, însă acum ai medie de buget, ce ai de facut.

Dacă ai făcut un semestru sau un an de zile la o altă facultate (nu conteaza Universitatea) și ai fost la buget,acum poti sa alegi semestrul sau semestrele pe care să le plătești. Doar în cazul în care ai intrat la buget. Pentru mai multe informații despre cum să procedați întrebați la secretariat.

Când plătești taxele?

În general datele sunt fixate și de Consiliul de Conducerea a Facultății însă este specificat și în regulamentul de activitate didactică http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Students/Regulamente/RegulamentDidactic2005.pdf . Deobicei plătești prima jumătate din taxa de pe un semestru in săptămâna a 7 iar a doua jumătate în săptămână a 14-a. Unii profesori ar putea cere dovada plății taxe, înainte de examen.

Cât îi taxa?

Taxa de școlarizare pentru ciclul de liciență , zi, este de 2000 lei pe an.

Taxa de școlarizare pentru ciclul de master, zi, este de 2400 lei pe an.

Taxa poate fi plătită in 4 rate , căte 2 rate pe semestru.

Mai multe despre acest subiect aici. https://philosophy.uaic.ro/default.php?t=news&id=50

Cât costă o resntață?

În cazul în care ai restanță plătești 168 lei, pe o restantă.

La căte restanțe am dreptul?

Conform regulamentelor poți avea maximum 5 restanțe pe toți anii.  Dacă ai mai multe vei fi exmatriculat.

Facultatea dispune de un Regulament de organizare și funcționare?

Da, îl poți downloada de aici – http://asaffi-cuza.blogspot.com/p/documente-utile.html

Facultatea dispune de un ghid de studii?

Da, îl poți downloada de aici – http://asaffi-cuza.blogspot.com/p/documente-utile.html

Ce conține ghidul de studii?
Ghidul de studii sintetizează informații referitoare la: domenii sau grupuri de domenii de licenţă, specializări/programe de studii, planuri de învăţământ, programe analitice, condiţii de promovare etc.

Căte semestre fac?

2 semestre pe an, 8 semestre pe perioada ciclului de liciență.

Căte materii pe semestru am?
La ciclul de liciență ai 6 materii pe semestru.

În primii 2 ani (4 semestre) faci o limbă străină. În cadrul Facultății sunt 3 opțiuni: engleza, franceza și germane.

Tot în primii 2 ani, în semestrul al 2-lea, vei avea o materie numită “practică de specialitate”, care este obligatorie.

Unde pot face practica de specialitate?

Diferă de la specializare la specializare.

De exemplu la Științe Politice și la Relații Internaționale și Studii Europene poți face practica cam  în aceleași instituții în Iași:  Primărie, Prefectură, cabinete parlamentare, partide politice (din Iași sau in orașul natal) organizații non-guvernamentale etc.

La Sociologie: firme de profil, organizații non-guvernamentale etc.

La Asistență Socială: serviciul de probațiune, instituții specializate, organizații non-guvernamentale etc.

La Comunicare Socială și Relații Publice: firme de profil, uneori se acceptă să organizați voi înșivă evenimente ca task de practică (aici trebuie sa vorbiți cu profesorul îndrumător de practică), organizații non-guvernamentale etc.

La Filosofie: bibleotecă, organizații non-guvernamentale etc.

În general, Facultatea noastră acceptă ca practică și timpul depus într-o organizație non-guvernamentală.

Trebuie vorbit cu profesorul indrumător.

Din partea organizație ți se va cere obligatoriu o adeverință, uneori să fie semnat și un protocol.

Ce este un profesor îndrumător?
Este un tutore dintre cadrele didactice titular. Sarcina acestuia constă în îndrumarea studenţilor privind organizarea activităţii, armonizarea preferinţelor pentru disciplinele opţionale şi facultative, opţiunile profesionale etc.

Există o listă cu profesorii îndrumători pe ani și specializări?

Da, o puteti consulta aici – http://asaffi-cuza.blogspot.com/p/documente-utile.html

Ce sunt disciplinele obligatorii, disciplinele opționale și disciplinele facultative?

Diferă de la specializare la specializare. În principiu disciplinele facultative sunt: psihopedagogia și sportul. Disciplinele optionale: ai de ales din 2 sau 3 materii una singură, de exemplu limba străină. Din cele 3 alegi doar una. Iar disciplinele obligatorii sunt materiile de pe orar pe care trebuie sa treci (adică să ai cel puțin nota 5) pentru a nu avea restanță.

Ce se întămplă dacă am mai mult de 5 discipline nepromovate (pe semestru sau toți anii)?
În acest caz vei fi exmatriculat.

Cum pot fi exmatriculat?

Conform  regulamentului, doar dacă te afli în una din următoarele situații:

(a) studentul nu a promovat, la încheierea ultimului an de studiu (III sau, după caz, IV), toate

disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al specializării pe care o

urmează;

(b) studentul nu a achitat taxele de şcolarizare în termenele stabilite;

(c) studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;

(d) studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului;

(e) studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară.

Procedura de exmatriculare se declanşează la propunerea Biroului Consiliului Facultăţii şi se finalizează prin decizia Biroului Senatului.

Dar dacă vreau să mă reînmatriculez?

Reînmatricularea se poate efectua numai la începutul fiecărui semestru. Reînmatricularea studenților se realizează astfel: (a) un student exmatriculat care are cel mult 5 discipline nepromovate în anii de şcolarizare parcurşi până la data reînmatriculării va fi reînmatriculat în anul de studiu superior celui din care provine. El va achita taxa anului în care este reînmatriculat şi taxa pentru disciplinele nepromovate anterior (dacă a epuizat cele două prezentări gratuite).

(b) un student exmatriculat care are mai mult 5 discipline nepromovate pe întreaga perioadă de

şcolarizare parcursă va fi reînmatriculat în acelaşi an de studiu din care a fost exmatriculat.

Studentul aflat în situaţie de reînmatriculare în acelaşi an de studiu are obligaţia de a achita

taxele pentru disciplinele la care se înscrie în anul respectiv (dacă a epuizat cele două prezentări

gratuite sau dacă nu s-a prezentat la mai mult de jumătate din evaluările semestrului).

(c) studenţii exmatriculaţi pentru neachitarea taxei de şcolarizare se supun aceloraşi exigenţe de la punctele (a) şi (b) după parcurgerea procedurilor de reînmatriculare.

(d) studenţii exmatriculaţi pentru fraudă pot fi reînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan

Cuza” cu obligaţia de a achita o taxă suplimentară de reînmatriculare de 100 euro.

(e) studenţii exmatriculaţi pentru alte abateri grave de la disciplina universitară nu mai pot fi

reînmatriculaţi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” .

Reînmatricularea studenţilor se face la cerere. Cererile se depun la secretariatele facultăţilor, se avizează de Biroul Consiliul facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii.

Mă pot transfera de la o formă de învățământ la alta (de exemplu de la ID la ZI și viceversa), de la un domeniu de licenţă la altul, de la o facultate la alta, de la o instituţie de învăţământ superior la alta?

Da,dar se ține cont de: (a) compatibilitatea specializărilor şi a planurilor de învăţământ;

(b) criteriile de performanţă profesională stabilite de universitate şi de fiecare facultate în parte;

(c) situaţii sociale deosebite.

Aprobarea transferului este de competența: (a) decanului facultăţii (când se solicită transferul de la un domeniu de licenţă la altul sau de la o formă de învăţământ la alta în cadrul aceleaşi facultăţi);

(b) Rectorului (când se solicită transferul de la o facultate la alta în cadrul universităţii, cererile

fiind avizate favorabil de către decanii ambelor facultăţi);

(c) Biroului Senatului (când se solicită transferul de la o instituţie de învăţământ superior la alta,

cererile fiind avizate favorabil de decani şi rectorul celeilalte universităţi).

Transferul studenţilor la/de la altă instituţie se fac la cerere. Cererile se depun la secretariatele facultăţilor, se avizează de Biroul Consiliul facultăţii şi se aprobă de Biroul Senatului Universităţii.

Cum pot fi evaluat pentru a-mi primi nota?

Fiecare profesor  titular al materiei (care este deobicei profesor ce ţine cursul). El mai stabileşte: criteriile de acordare a notelor, acoperirea creditelor, bibliografia necesară etc.

Evalurarea la Facultatea noatră este în felul următor:

–                      De două ori pe semestru, în săptămâna a 8-a şi în săptămâna a 16-a dintr-un semestru.

–                      Examenul este 50%  iar evaluarea de la seminar 50 % din nota finală de la un obiect;

–                      La orele de curs/seminar din respectivele săptămâni, studenţii vor fi evaluaţi pe baza criteriilor prezentate la prima întâlnire de curs/seminar de fiecare cadru didactic;

–                      Examenele se dau doar din cursuri

–                      Evaluarea la seminar se poate face astfel: proiecte de grup, proiecte individual, recenzii etc.

–                      În săptămâna a 8-a se va da o notă pe activitatea de curs şi una pe cea de seminar. Se va face media. Ea reprezintă nota studentului pentru prima parte a semestrului. Nu se trece în catalog;

–                      În săptămâna a 16-a se va da o altă notă pe activitatea de curs şi una pe cea de seminar. Se va face media. Ea reprezintă nota studentului pentru cea de-a doua parte a semestrului. Nu se trece în catalog;

–                      Se face în final media celor două medii si va rezulta nota finală a studentului. Ea se trece în catalog. Acesta se va preda secretariatului în ultima saptămână a semestrului.

Măririle şi restanţele a anului universitar 2010 – 2011 vor fi aprobate de Consiliul Facultăţii în curănd.

ATENŢIE!!! Cele menţionate mai sus sunt din cele două Regulamente privind Desfăşurarea Activităţii Didactice, studii universitare de licenţă/masterat, 2009, plus HOTĂRÂREA  CONSILIULUI FACULTĂŢII PRIVIND NOUA STRUCTURĂ A ANULUI UNIVERSITAR 2009 – 2010, Nr. 41/29. 09. 2009.

Hotărârea o puteţi vizualiza aici – http://ffssp.wordpress.com/2009/10/09/hotararea-consiliului-facultatii-privind-noua-structura-a-anului-universitar-2009-2010/

La căte evaluări gratuite am dreptul la o materie, pe un semestru?

La 2 evaluări. Prin evaluări finale se înţelege: media celor două evaluări pe parcursul unui semestru;  nota obţinută la reevaluarea studentului în sesiunea de reevaluare.

Ce se întâmplă dacă le-am  picat?

Atunci vei face o cerere scrisă,la secretariat. Cererea să fie însoţită şi de chitanţa că ai plătit taxa pentru reevaluare.

Dar dacă vreau să dau o mărire?

Ai dreptul la o singură marire gratuită,pe semestru. Aceasta se va susţine numai în semestrul respectiv. Dacă nota de la mărire este mai mică decăt nota iniţial nu se trece în catalog, nota iniţială rămănând.

Ce este un credit? Dar un punctaj?Dar punctele ce reprezintă?

Creditul este o unitate convenţională care măsoară volumul mediu de muncă al studentului necesar pentru asimilarea cunoştinţelor în vederea promovării la o disciplină din planul de învăţământ. El este echivalat cu 28 – 30 ore fizice. Punctele obţinute la o disciplină se determină prin înmulţirea creditelor alocate disciplinei cu nota obţinută de student. Punctajul unui student la finele semestrului se obţine prin însumarea punctelor la disciplinele promovate.

Studiile psihopedagogice sunt obligatorii?

Nu. Deşi vei primi note şi credite. Este un curs gratuit, oferit de Guvern. În urma absolvirii vei primi o diplomă pe baza căruia vei putea incepe lucre in sistemul de învăţământ românesc. Îi alegerea ta.

Dacă nu ai parcurs modulul în perioada ciclului de licienţă îl vei putea parcurge ulterior, însă plătind.

Facultatea are emblemă?

Da, o poţi vedea aici – http://anale.fssp.uaic.ro/poze/logo.gif

Ce este Consiliul Facultăţii?

Este organul de conducere al Facultăţii. El defineşte strategia de dezvoltare, elaborează planurile de învăţământ, propune numărul de studenţi pe specializări şi forme de învăţământ, aprobă disciplinele pentru licenţă, masterat şi doctorat, validează şefii de departamente, fixează efectivul de burse pe specializări, în limitele fondurilor alocate. Este format din reprezentanţii catedrelor, departamentelor şi studenţilor.

De cate ori se întîlnește Consiliul Facultății?

Consiliul Facultăţii se întruneşte în reuniune ordinară lunar, conform programării stabilite la începutul fiecărui semestru/an universitar şi în reuniuni extraordinare, la convocarea Decanului, a Biroului Consiliului Facultăţii sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor Consiliului.

Care este componența Consiliului Profesoral al Facultății?

Prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă – Decan

Prof. univ. dr. George Poede – Prodecan

Prof. univ. dr. Anton Adămuţ – Prodecan

Conf. univ. dr. Conţiu Şoitu – Cancelar

Prof. univ. dr. Petru Bejan – Şef de catedră

Conf. univ. dr. Dumitru Stan – Şef de catedră

Conf. univ. dr. Gheorghe Ilie Fârte – Şef de catedră

Conf. univ. dr. Virgil Stoica – Şef de catedră

Prof. univ. dr. Teodor Dima

Prof. univ. dr. Petru Ioan

Prof. univ. dr. Anton Carpinschi

Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei

Prof. univ. dr. Constantin Sălăvăstru

Conf. univ. dr. Mihăilă Sandu

Conf. univ. dr. Ştefan Cojocaru

Conf. univ. dr. Adrian Netedu

Administrator şef: Claudia Jacotă

Ce este un student reprezentant?

Fiecare specializare are câte un student sau o studentă care reprezintă interesele, drepturile şi problemele studenţilor. Astfel ei au urmatoarele atributii:

 1. pot propune acte normative care să îmbunătăţească activitatea colegilor;
 2. se pot informa direct de la structurile academice şi administrative ale Facultăţii în problemele ce îi vizează nemijlocit;
 3. au acces permanent la secretariate şi ăn afara orelor de program cu publicul pentru a rezolva problemele studenţilor;
 4. sunt datori să cunoască problemele legate de activităţile didactice şi sociale ale studenţilor pe care îi reprezintă şi să propună soluţii;
 5. sunt obligaţi să îi informeze pe studenţii pe care îi reprezintă;
 6. sunt obligaşi să participe la şedinţele consiliului iar trei absenţe nemotivate duc la revocarea lor;
 7. organizează alegerile anuale pentru desemnarea şefilor de cămin şi de complex şi fac parte din comisia de cazare.

Mai multe detalii despre cum poţi alege şi poţi fi ales găseşti pe site-ul Universităţii: www.uaic.ro>Studenţi>Regulamente sau în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Facultăţii de de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice.

Ei sunt:

Dumistrecu Oana – Ştiinţe Politice

Calance Alexandru –  RISE

Sandu Andreea – Sociologie

Toth Ştefania – Asistenţă Socială

Roşca Isabela – CSRP

Hariga Florina Rodica – Filosofie

Ce este Biroul Consiliului Facultăţii de Filosofie si Stiinte Social Politice?

Este organismul executiv al Consiliului. Este format din Decan (prof. univ. dr. NICU GAVRILUŢĂ), Prodecani (prof. univ. dr. GEORGE  POEDE şi prof. univ. dr. ANTON  ADĂMUŢ) şi Cancelarul Facultăţii (conf. univ. dr. CONŢIU  ŞOITU). Acest organism coordonează activităţile curente ale Facultăţii. Astfel Biroul are urmatoarele atributii:

 1. elaborează propuneri şi aplică hotărârile Consiliului Facultăţii;
 2. coordonează activitatea colectivelor didactice din cadrul facultăţii;
 3. pregăteşte reuniunile Consiliului Facultăţii;
 4. asigură conducerea curentă a facultăţii şi ia hotărâri în intervalul dintre şedinţele Consiliului Facultăţii;
 5. răspunde la petiţii şi cereri;
 6. avizează cererile de deplasare în străinătate în interes de serviciu şi aprobă cererile de finanţare pentru mobilităţi internaţionale;
 7. realizează cooperarea cu instituţii şi organisme interne şi internaţionale;
 8. organizează examenele de admitere şi licenţă;
 9. monitorizează activitatea colectivelor de redacţie ale publicaţiilor facultăţii;
 10. exercită orice alte atribuţii date în sarcina sa de Consiliului Facultăţii.

Care sunt atribuțiile Decanului?

 1. Răspunde de calitatea întregului proces de învăţământ şi cercetare din Facultate. Coordonează activitatea Biroului Consiliului pentru aplicarea hotărârilor luate şi este Preşedinte al Consiliului Facultăţii. Astfel atributiile Decanului sunt: prezidează reuniunile Consiliului Facultăţii;
 2. coordonează activitatea Biroului Consiliului Facultăţii;
 3. pune în aplicare hotărârile Senatului Universităţii, Biroului Senat al Universităţii şi Consiliului Facultăţii şi răspunde în faţa acestora de aducerea lor la îndeplinire;
 4. coordonează realizarea Planului strategic şi a Planului operaţional ale facultăţii;
 5. propune măsuri de atragere şi utilizare a resurselor financiare;
 6. asigură managementul didactic şi al calităţii în facultate, fiind Directorul Şcolii doctorale şi al Departamentului ID din facultate;
 7. propune alocarea resurselor financiare bugetare şi extrabugetare ale facultăţii şi propune Consiliului Facultăţii încadrarea salarială a personalului din facultate;
 8. avizează statele de funcţiuni, referatele de plata cu ora;
 9. coordonează sesiunile concursului de admitere, ale examenului de finalizare a studiilor, de licenţă, de disertaţie;
 10. coordonează utilizarea şi gestionarea corespunzătoare a bazei materiale a facultăţii;
 11. asigură managementul pentru studenţi, aprobă înscrierea şi reînscrierea studenţilor în anul II şi următorii ani de studii, verifică şi semnează suplimentele la diplomă;
 12. aprobă, în condiţiile prevăzute de regulament şi în acord cu criteriile votate de Consiliul Facultăţii, cererile studenţilor referitoare la:
 • reducerea taxei de şcolarizare;
 • programarea examenelor în sesiunea de examene şi de restanţe;
 • echivalarea notelor studenţilor transferaţi, a celor ce urmează a doua facultate, a studenţilor care beneficiază de prelungire de şcolaritate sau a celor repetenţi;
 • reexaminarea pentru îmbunătăţirea notei;
 • repartizarea temelor de licenţă, diplomă şi disertaţie;

m.  propune structura anului universitar adaptată la facultatea noastră după modelul celei întocmite de către Rectorat;

 1. asigură îndeplinirea indicatorilor de finanţare C.N.F.I.S. şi C.N.C.S.I.S. la nivel de facultate;
 2. avizează planurile de învăţământ şi statele de funcţiuni pentru specializările patronate de facultate, inclusiv pentru masterate, cursuri postuniversitare, învăţământ la distanţi/cu frecvenţă redusă, Şcoala Doctorală;
 3. asigură respectarea normativelor şi regulamentelor în vigoare;
 4. coordonează activitatea de Protecţia Muncii, Pază şi Stingerea Incendiilor şi Apărare Civilă din facultate.

Care sunt atribuțiile Prodecaniilor și a Cancelarului?
Răspund de domeniile de activitate ale Facultăţii care le sunt repartizate şi asigură conducerea lor curentă.

Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice are doi prodecani: (a) Prodecanul didactic şi (b) Prodecanul cu probleme studenţeşti.

prodecanul didactic (prof. univ. dr. GEORGE  POEDE) are următoarele atribuţii:

 1. sintetizează şi propune spre aprobarea Consililului Facultăţii statele de funcţiuni şi planurile de învăţământ elaborate de departamente;
 2. sintetizeză cifrele de şcolarizare şi le propune Consiliului Facultăţii;
 3. sintetizează, analizează şi propune în Biroul Consiliului oportunitatea unor noi specializări (inclusiv postuniversitare);
 4. coordonează activitatea de aplicare a sistemului european de credite transferabile E.C.T.S.;
 5. propune valoarea taxelor de studiu;
 6. analizează condiţiile desfăşurării practicii;
 7. avizează şi aprobă modificarea şi reprogamarea activităţii didactice;
 8. sintetizează şi propune Biroului Consiliului facultăţii cifrele de şcolarizare;
 9. organizează concursurile pe posturi la nivelul facultăţii şi verifică îndeplinirea condiţiilor legale ale desfăşurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice;
 10. coordonează activităţile de reorganizare şi actualizare a site-ului facultăţii;
 11. coordonează activităţile de reprezentare a facultăţii la Târgul Ofertelor Academice;
 12. coordonează activităţile de reprezentare a facultăţii la Târgul Ofertelor Masterale;

m.  participă, la solicitatea decanului, la şedinţele Colegiului Academic;

 1. poate participa, în calitate de membru, la întrunirile comisiilor didactice din universitate;
 2. prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie;
 3. coordonează şi alte activităţi la solicitarea decanului şi a Consiliului Facultăţii.

prodecanul cu probleme studenţeşti (prof. univ. dr. ANTON  ADĂMUŢ) are următoarele atribuţii:

 1. propune criteriile de evaluare ştiinţifică a cercetătorilor şi cadrelor didactice;
 2. propune fondurile de deplasări pentru manifestări ştiinţifice şi perfecţionări;
 3. coordonează realizarea orarului facultăţii şi planificarea sesiunilor de examene/ restanţe;
 4. analizează şi propune regulamentul de examene anuale, licenţe şi disertaţii;
 5. coordonează activitatea sportivă din facultate;
 6. coordonează realizarea orarului facultăţii pentru învăţâmântul ID şi planificarea sesiunilor de examene;
 7. coordonează activitatea închirierilor de spaţii pentru desfăşurarea de cursuri şi seminarii;
 8. elaborează documentele necesare înfiinţării unor noi laboratoare de licenţă finanţate de minister sau de alte instituţii naţionale/internaţionale;
 9. coordonează comisia de atribuire a burselor şi a biletelor de tabără;
 10. evaluează şi rezolvă problemele studenţeşti privind locurile bugetare, trecerea la alte specializări, repartiţia locurilor în cămine etc.;
 11. actualizează şi redactează Ghidul de Studii al Facultăţii de Filosofie;
 12. poate participa, în calitate de membru, la întâlnirile comisiilor ştiinţifice din universitate;

m.  prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie;

 1. coordonează activităţile de premiere a studenţilor;
 2. coordonează şi alte activităţi la solicitarea decanului şi a Consiliului Facultăţii.

Cancelarul facultăţii (conf. univ. dr. CONŢIU  ŞOITU) este ales de către Consiliului Facultăţii dintre membrii acestuia, la propunerea Decanului. El are următoarele atribuţii:

 1. coordonează activitatea ştiinţifică din facultate;
 2. centralizează şi sintetizează activitatea ştiinţifică din departamente;
 3. coordonează activitatea Centrelor de Cercetare;
 4. pregăteşte şedinţele Consiliului Facultăţii şi pune la dispoziţia membrilor Consiliului materialele necesare;
 5. coordonează circulaţia actelor şi hotărîrilor în interiorul facultăţii, cât şi spre Rectorat, Cancelarul General şi Senat;
 6. elaborează şi propune Regulamentul de Funcţionare a Facultăţii, Regulamentul de Alegeri, Regulamentul de Admitere, Regulamentul de Burse etc.;
 7. centralizează şi sintetizează, împreună cu prodecanul ştiinţific, activitatea ştiinţifică din departamente;
 8. propune noi granturi şi contracte de cercetare ştiinţifică în facultate;
 9. propune şi coordonează graficul manifestărilor ştiinţifice din facultate;
 10. propune Planul de Diseminare a rezultatelor cercetării ştiinţifice;
 11. răspunde de îndeplinirea la nivel de facultate a indicatorilor C.N.C.S.I.S.;
 12. coordonează organizarea sesiunilor de comunicări a cercurilor ştiinţifice studenţeşti din cadrul facultăţii;

m.  coordonează activitatea legată de schimburile studenţeşti interuniversitare şi de aplicare a sistemului european de credite transferabile ECTS, programul Socrates;

 1. coordonează activităţile de pregătire şi desfăşurare a zilelor U.A.I.C. la Facultatea de Filosofie;
 2. prezidează comisiile de doctorat din cadrul Facultăţii de Filosofie;
 3. coordonează şi alte activităţi la solicitarea decanului şi a Consiliului Facultăţii.

La începutul mandatului, Decanul poate stabili şi alte domenii de competenţă în sarcina Cancelarului. Cancelarul răspunde în faţa Consiliului Facultăţii şi a Decanului.

Care sunt atribuțiile Administratorului Șef?

Beneficiază de delegare şi autoritate din partea Decanului în luarea deciziilor în domeniul administraţiei Facultăţii. Este membru în comisiile de acordare a dreptului de cazare, a burselor, a locurilor în taberele studenţeşti, de stabilire a criteriilor de decontare a biletelor de transport şi organizează, prin delegare din partea Decanului, activităţile aferente. Eliberează dispoziţiile de cazare, oferă informaţii despre procedurile de cazare din Facultate. Colaborează cu studenţii în ceea ce priveşte activităţile social-studenţeşti ale acestora.

Care sunt atribuțiile Secretariatului?

Se ocupă de gestionarea activităţii şcolare din Facultate. Asigură legăturile cu Rectoratul, cu celelalte Facultăţi, cu alte instituţii etc. Transmite şi aplică  deciziile organelor de conducere ale Facultăţii şi Universităţii.

Cum pot lua legătura cu Secretariatul?
Prin 2 metode: ori suni,  ori mergi direct la secretariat în timpul programului.

Numerele de telefon: Oana Boroda – secretar şef, RISE,               0232-201054

Carmen Scutaru – secretar, Sociologie,       0232-201154

Maria Chevereşanu – secretar, Filosofie,    0232-201154

Doiniţa Moga – secretar, CSRP,                   0232-201154

Georgiana Iluţă – secretar, AS,                     0232-201154

Liliana Leaua, secretar, SP,                           0232-201054

Cristina Anton, secretar, ID,                         0232-201650

Gabriela Sevoe, secretar, ID,                         0232-201650

Programul cu publicul ii de luni pina joi. Vineri nu este program cu publicul.

In afara programului au drept doar sefii de grupa/de an si reprezentantii studentilor in Consiliul Facultatii.

Exista o lista cu cadrele didactice?

Catedra de Filosofie

Membrii catedrei

Prof. univ. dr. Teodor Dima –  conducător de doctorat

Prof. univ. dr. Ştefan Afloroaei – conducător de doctorat

Prof. univ. dr. Petru Bejan – şef de catedră

Prof. univ. dr. Nicolae Râmbu– conducător de doctorat

Prof. univ. dr. Anton Adămuţ –  prodecan, conducător de doctorat

Prof. univ. dr. Ioan Petru – conducător de doctorat

Prof. univ. dr. Carmen Cozma – conducător de doctorat

Prof. univ. dr. Marius Dumitrescu – conducător de doctorat

Prof. univ. dr. Mihai Baciu

Conf. univ. dr. Melentina Toma

Conf. univ. dr. George Ceauşu

Conf. univ. dr. Dan Chiţoiu

Lect. univ. dr.  Adrian Muraru

Lect. univ. dr.  George Bondor

Lect. univ. dr.  Valeriu Gherghel

Lect. univ. dr.  Teodora Manea

Lect. univ. dr.  Ioan Alexandru Tofan

Asist. univ. dr.  Marius Popescu

Catedra de Sociologie  şi  Asistenţă   Socială

Membrii catedrei

Prof. univ. dr.  Ion Ionescu

Prof. univ. dr.  Doina Balahur – conducător de doctorat

Prof. univ. dr.  Gheorghe Teodorescu

Prof. univ. dr.  Maria Cojocaru

Prof. univ. dr.  Nicu Gavriluţă – decan, conducător de doctorat

Conf. univ. dr. Dumitru Stan – şef  de catedră

Conf. univ. dr. Conţiu Şoitu – cancelar

Conf. univ. dr. Ştefan Cojocaru

Conf. univ. dr. Dan Lungu

Conf. univ. dr. Gabriela Irimescu

Conf. univ. dr. Adrian Netedu

Conf.  univ. dr. Daniela Gârleanu Şoitu

Conf.  univ. dr. Cristina Gavriluţă

Lect.  univ. dr. Maria  Mihăilă

Lect.  univ. dr. Daniela Cojocaru

Lect.  univ. drd. Nina Mihaela Mihalache

Asist.  univ. drd. Mihaela Ciurlică

Asist.  univ. drd. Adrian Lupu

Asist. univ. drd. Carmen Daniela Palaghia

Asist. univ. drd. Andreia Schindler

Prep. univ. drd. Camelia Morariu

Prep. univ. drd. Romeo Asiminei

Catedra de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

Membrii catedrei

Prof. univ. dr.  Anton Carpinschi – director Şcoală Doctorală, conducător de

doctorat

Prof. univ. dr.  George Poede – prodecan, conducător de doctorat

Conf. univ. dr.  Mioara Nedelcu

Conf. univ. dr.  Virgil Stoica – şef de catedră

Lect. univ. dr.   Gabriela Carpinschi

Lect. univ. dr.   Andrei Ilaş

Lect. univ. dr.   Corneliu Bâlbă

Lect. univ. dr.   Bogdan Ştefanachi

Lect. univ. dr. Bogdan Mihăilescu

Lect. univ. drd. Ovidiu Gherasim

Prep. univ. drd.   Silviu Grecu

Catedra de  Ştiinţe ale Comunicări

Membrii catedrei

Conf. univ. dr.  Gheorghe Ilie Fârte – şef de catedră

Prof. univ. dr.   Constantin Sălăvăstru – prorector, conducător de doctorat

Prof. univ. dr.   Traian Dinorel Stănciulescu – conducător de doctorat

Conf. univ. dr.  Gerard Stan

Conf. univ. dr.  Paul Balahur

Lect. univ. dr.   Ştefania Bejan

Lect. univ. dr.   Alexandru Grădinaru

Asist. univ. drd. Gheorghe Vlasie

Informațiile sunt fie extrase de pe site-urile: http://www.uaic.ro, http://admitere.uaic.ro/, http://admitere.uaic.ro/licenta/#filosofie, http://philosophy.uaic.ro/default.php sau http://forum.infouaic.com fie din regulamentele Universității și a Facultății.

74 thoughts on “45 de intrebari si raspunsuri cu privire la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice Iasi”

 1. Buna, te-am gasit intamplator pe pe google, si am observat ca esti de la facultatea la care studiez si eu.

  Te rog frumos daca mi-ai putea raspunde la o intrebare, la care in ultimul timp ii caut raspunsul, cu oate ca nu as dori sa ma duc la secretariat pentru ai intreba pe ei.

  Specializarea Asistenta Sociala din Cadrul catedrei de Sociologie si Asistenta Sociala ce profil are? La inceput se spunea ca ar fi Socio-psiho-pedagogie, acum cica Stiinte-Politice, dupa ce si-a schimbat facultatea denumirea.

  Tu ce stii despre asta? Pe cine intreb imi spune ca domeniul e Asistenta Sociala doar ca domeniul si profilul nu e acelasi. Informatia imi este necesara pentru niste cursuri la care as dori sa ma inscriu.

  Mersi.

  Reply
 2. Salutare Cosmin,
  Intrebarea ta ma cam da peste cap. Nu prea inteleg ce vrei :-s
  Nu sunt la specializarea A.S. insa daca ar fi sa imi dau cu parerea as spune socio-psiho-pedagogie. Desi facultatea si-a schimbat numele nu cred ca are vreo legatura A.S. cu Stiintele Politice. Poate doar 1-2 materii pe care probabil le vei face.
  Daca nu vrei sa apelezi la secretariat ai putea sa pui intrebarea si pe forumul universitatii, aici – http://forum.infouaic.com/viewforum.php?f=13

  Numai bine.

  Reply
 3. Merci merci 😀
  Nu a durat chiar atat de mult, cred ca o zi.
  Ii mult mai eficient, decat sa stau cateva zile bune doar pe messenger si sa incerc sa raspund la multe intrebari am decis sa incerc sa gasesc raspuns la cele mai frecvente intrebari.
  Succes in noul an.

  Reply
 4. am si eu o intrebare si dak se poate va rog sa imi raspundeti pe email,de unde pot afla pe net orarul la master specializarea probatiune,medierea si asistenta sociala a victimelor infractiunilor.Am incercat de pe site-ul facultatii unde sunt afisate orarele dar la aceasta specializare nu merg sa deschid documentul.Va multumesc mult si ast un raspuns cat mai repede pe adresa mea de email dak se poate,multumesc inca o data.

  Reply
 5. Buna. Cel mai bine este sa mergi la secretariat, insa saptamana viitoare. Acum sunt foarte ocupati din cauza cazarilor si recazarilor si vei primi un NU din prima. Daca pina saptamana viitoare veti alege si un sef/sefa e grupa/an ar fi indicat sa mergi si cu el/ea de “manuta”.
  Succes

  Reply
 6. Buna. Inainte de toate, iti multumesc pentru articol, m-a ajutat mult. Apoi, am si eu o intrebare: colega mea este in primul an la geografie si deja nu face fata pentru ca vine de la filologie unde bineinteles ca nu a facut mate, fizica, chimie si lucruri de genul asta, iar acum face. Se poate transfera la alt profil, chiar daca cursurile deja au inceput?

  Reply
 7. Buna Ioana, ma bucur sa aud ca te-a ajutat articolul.
  Cu privire la transferul de la o facultate la alta. Cred ca se poate,insa trebuie vorbit cu domnul prodecan Anton Adamut. Dumnealui este responsabil cu probleme ale studentilor in cadrul Facultatii.
  Din cate stiu are astfel programul: luni si marti intre 10-12, iar joi 10-12.
  Cel mai bine ar fi sa mergi saptamana aceasta, cat mai repede, pina cand nu se vor face carnetele de studenti iar prietena ta sa nu primeasca un numar matricol.
  Sper sa te fi ajutat cat de cat.
  Spor.

  Reply
 8. buna, cine ma poate ajuta si pe mine cu un raspuns?care e data limita de plata a cazarii in camin?eu am platit pe 27sept iar pe 15 oct mi -a spus ca treb sa platesc din nou, stie cineva de ce?dar despre plata taxei de scolarizare? please!!

  Reply
  • Salut Alexandru,
   La camin se plateste in fiecare luna, pe 15. Probabil cand ai platit la camin ai platit doar pentru perioada 27 sept – 15 oct. Daca ai chitanta la tine este bine sa mergi cu ea.
   Plata scolarizarii ….. cred ca prima rata se plateste in aceasta perioada. Atunci cand ai semnat contractul de scolarizare se mentiona si perioada.
   Cel mai sigur este sa platesti acum, daca ai cum.
   Numai bine.

   Reply
 9. buna, sunt in clasa a 12-a si as vrea sa ma orientez spre aceasta facultate, la comunicare si relatii publice; as vrea sa stiu care sunt criteriile de admitere, media minima pentru fara taxasi lista disciplinelor obligatorii.multumesc anticipat

  Reply
 10. sunt in an II as s ID.Locuiesc si lucrez in Londra si sustin examene online.Trebuie sa-mi planific concediu ptr saptamana examenelor.Va rog sa-mi spuneti care este aceasta saptamana din ianuarie 2011? Doresc cunostinta cu un student de la zi sau ID din Romania care va primi recunostinta mea daca ma va tine la curent cu problemele facultatii…si altele,mihai

  Reply
 11. buna!sunt oana si fac comunicare si relatii publice,id, anul 2.nu sunt in tara si as vrea sa stiu cand incep examenele la id?ai putea sa imi spui te rog?multumesc mult

  Reply
 12. multumesc,dar structura anului o am si eu.Pe mine ma interesa care este saptamana din cele doua(si in an I examenele au fost intr-o saptamana)La secretariat ID nu se stie.Stima,mihai

  Reply
 13. buna,sunt in clasa a 12a si dupa cum binestiti am si eu MAREA DILEMA:la ce facultate sa dau…initial am vrut la FEEA(pt ca fac liceul cu specializare economica si alte chestii de genulasta) dar ma-m razgandit pt ca sunt f multi studenti acolo…apoi ma-m gandit sa dau la Agronomie,ceva cu OPC(k nah..k tot romanu caut bani) dar eu cum nu am facut bio si chimie de 2 ani si nici nu-mi plac cred ca o sa-mi fie foarte greu..si astazi mi-a zis o colega ca are o prietena care e la Comunicare şi Relaţii Publice..vreau si eu sa-mmi spuna cineva concret cum e…e greu? e mult de invatat? profesorii sunt “aiurea”? chiar am un viitor in domeniu?(“papagal” am si multi profesori spun sa ma duc la drept-dar e mult de invatat si trebuie f multi bani dupa,la politica-dar sunt cam legista si nu cred ca voi fi in largul meu)Va rog frumos sa ma ajutati ca trece timpul si acusi vine vara si eu nu stiu ce o sa fac…macar grija asta sa ma ajutati sa mi-o iau de pe cap.
  Multumesc mult!

  Reply
 14. Buna kta,
  Ti-as recomanda sociologia sau asistenta sociala, daca vrei ceva mai practic.
  Cu privire la CRP (Comunicare si Relatii Publice) – daca iti place sa inveti despre comunicare interpersonala, brand, comunicare organizationala, PR ti-l recomand. Insa la CRP si la RISE concurenta este destul de mare (la nivel de universitate, fiind una dintre cele mai cautate).
  Daca iti place sa citesti si sa stii cat mai mult despre societate, despre politic si politica atunci SP (Stiinte Politice) sau RISE sunt pentru tine.
  Cel mai bine este sa studiezi si site-urile Facultatilor, sa vezi ce orar au, ce programe, ce activitati, ce ong-uri studentesti etc.
  Succes in alegere!

  Reply
 15. salut din nou 😀
  nu vreau sa par stresant, dar ai putea sa-mi dai cateva idei despre examene, la ce sa ma astept, cam ce/cum vor profii sa scrii? multumesc

  ps:am uitat sa mentionez ca sunt la ID.

  Reply
 16. @ Vasilica,
  Cu privire la CRP nu stiu prea multe. Oricum examenele de la Facultate nu sunt chiar atat de grele. Poate ii greu la inceput pina cand te obisnuiesti cu sesiunea. Daca intradevar are probleme cu profesorul sau materia ar putea apela la reprezentantul pe specializarea CRP. In mod normal el/ea trebuie sa rezolve problemele ce apar. In rest nu pot spune.
  @Sorin: Nu stiu cum sunt profesorii de la ID si nici cum sunt examenele. Nu pot spune, daca ii prima ta “stresiune” mult spor. Celelalte vor fi mai usoare 🙂

  Reply
 17. Buna! Foarte folositor postul tau.Am si eu o intrebare.Daca sunt la jurnalism si vreau sa ma transfer la crp (la jurnalism sunt la buget), la crp ma vor accepta tot la buget?Sau intru la cu taxa?Pe baza caror medii voi fi acceptata?Ms mult:)

  Reply
 18. Buna Andra,
  Conteaza daca esti in primul an la Jurnalism. Din cate stiu ar trebui sa dai ceva examene de diferenta (fiindca sunt materii diferite pe care le-ai studiat). In general se poate transfera, trebuie sa vorbesti la Secretariat. Luni, de la ora 10:00 la ora 12:00 au program cu publicul.
  Ii destul de mare concurenta la CRP. Nu stiu daca vei intra direct la buget. Cel mai bine este sa mergi la Secretariat. Acolo iti vor explica. Conteaza foarte mult media pe care o ai.
  Numai bine.

  Reply
 19. Salut,
  Presupun ca poti da restanta la sfarsitul celui de-al doilea semestru, cand va fi perioada restantelor si maririlor.
  Insa cateva aspecte importante: – daca nu ei restanta acum nu vei mai fi la buget;
  – ai dreptul la 2 restante/mariri gratuite pe an. Adica daca nu vei trece acum in semestrul al 2-lea ii recomandat sa nu ai nici o restanta, fiindca o vei plati.
  Numai bine.

  Reply
 20. buna!ai idee cand incepe sesiunea de examene pentru semestru 2 ID la CSRP?
  ai putea sa imi dai o data fixa?
  stii cv?iti multumesc mult

  Reply
 21. salut. vreau sa te intreb daca ma poti ajuta cu ceva… acum dau bacalaureatul si sunt foarte pornit sa dau la CSRP dar cred ca am o medie de 8…cu tot cu bac (cam asa sper sa iau) vreau neaparat sa urmez studiile in aceasta facultate si as vrea sa stiu care a fost ultima medie din 2010,in a 2-a sesiune de inscrieri(pe prima a fost aproape 9 la taxa) nu gasesc nicaieri informatii referitoare la sesiunea din septembrie si vreau sa ma asigur. multumesc anticipat

  Reply
 22. Salutare Vlad. La noi la Facultate ii putin diferit. Da ii o concurenta mare, insa selectia ii diferita. Daca pui prima oara CRP dupa care RISE si Sociologie, in cazul in care nu ai medie sa intri (nici la cu taxa) atunci in mod automat vei fi acceptat la celelalte specializari. Cu privire la ultima medie. Imi pare rau,nu detin astfel de informatii. Mai multe aici – http://admitere.uaic.ro/licenta-2011/

  Reply
 23. eu vreau doar la CRP si ar fi singura optiune,dar nu ar fi o tragedie daca as intra in sesiunea din septembrie.. m-am mai interesat si am aflat ca a fost 6.70 parca ultima medie in sesiunea din toamna la CRP.. la celelalte specializari nu as vrea. sper sa fiu oricum admis in prima sesiune sa imi dau de grija .. dar mai intai sa termin cu bacul 😀 (multumesc pt informatii)

  Reply
 24. Buna m-am inscris la Id la relatii publice si comunicare…o sa trebuiasca sa vin doar la examene nu? apoi cum imi voi primi cursurile de unde voi stii ce sa invat ? multumesc

  Reply
 25. buna razvan. sper sa imi poti raspunde la aceasta intrebare.
  am fost exmatriculata acum 2 ani de la comunicare si relatii publice(ID) si akum as dori sa ma reinmatriculez. am vorbit cu doamna secretara, mi-a zis k am cam multe examene nepromovate.
  stiu ca daca ai mai mult de 5 restante te reinmatriculeaza in acelasi an in care ai fost exmatriculat(in cazul meu anul 2). intrebarea mea e daca se poate totusi sa vorbesc cu domnii profesori sa dau examenele inainte de sesiune astfel incat sa trec in anul 3 . nu stiu daca m-am facut inteleasa. pe scurt as dori sa stiu daca pot sa fac 2 ani intr-unul singur.. o sa o intreb si pe doamna secretara cand o sa vin la iasi, dar pana atunci as dori sa stiu parerea ta.. mersi:)

  Reply
 26. @Alina: daca esti la ID vei avea vreo cateva cursuri. Nu stiu sigur daca sunt ori nu obligatorii. Dar examenele cu siguranta sunt. Vei primi de la secretariat suporturi de cursuri de unde vei invata.
  @Yna: din cate stiu eu nu poti sa faci 2 ani intr-unul singur. Doamnele secretare stiu cel mai bine regulamenetele Universitatii si a Facultatii. Oricum nu strica sa intrebi. Succes

  Reply
 27. buna, am o intrebare legata de contractul anual de studii.,in ce perioada trebuie sa ma duc sa-l semnez? de exemplu daca anul universitar incepe pe 3 octombrie as putea sa ma duc pe 17? sau este prea tarziu? (sunt la comunicare si relatii publice, ID)
  Multumesc.

  Reply
 28. @Anna: in cazul tau cred ca este ok sa il semnezi pe 17 octombrie. In mod normal la zi trebuie ca seful de an/de grup sa mearga si sa adune contractele. Dar fiindca esti la ID cred ca poti merge pe 17 octombrie si sa il semnezi la secretariat. Numai bine.

  Reply
 29. buna., am o intrebare am terminat facultatea de filosofie, specializarea asistenta sociala anul trecut si as dori sa stiu cand imi pot ridica diploma de licenta, si de ce acte am nevoie sau daca mi/o poate ridica altcineva.va multumesc. o zi placuta

  Reply
 30. Hello. Daca raman repetent din cauza restantelor, pentru anul urmator trebuie sa platesc( ca taxa) doar examenele nepromovate pentru care nu mai am cel putin o examninare gratuita,nu?(si asta daca am mai putin de 12 restante). Dar nu inteleg asta “sau dacă nu s-a prezentat la mai mult de jumătate din evaluările semestrului”. Ce vrea sa zica poetul?:)) multumesc frumos

  Reply
 31. Salut Dani.
  Din pacate nu mai am contact cu sistemul universitar de ceva timp, dar voi incerca sa iti raspund. Trebuie sa platesti toate examenele pe care le ai restanta si ai dreptul la o marire/restanta gratuita pe semestru (adica 2 pe an universitar) dar care nu includ restantele deja pe care le ai. Deci daca o restanta costa 50 de euro (cam asa imi amintesc) inmultesti cu cate ai. Daca pici la una si dai din nou restanta, trebuie sa platesti inca 50 de euro. Desigur poti fi dat afara de la facultate, daca ai foarte multe restante, dar depinde de profesori si daca facultatea are nevoie de banii tai.
  Deobicei pentru a intra intr-un examen trebuie sa participi la 50+1% din seminare. Daca ai 14 seminare pe semestru trebuie sa ai 8 prezente. Fiindca o parte din nota finala este examenul de sfarsit de semestru si note pe proiecte la seminar. Dar trebuie sa discuti cu profesorii sa vezi exact fiecare cum procedeaza.
  Cam atat si succes.

  Reply
 32. Buna, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un link extern platformei de invatamant la distanta Blackboard de unde as putea descarca manualul pentru asistenta sociala, anul 2, sem.1? Multumesc.

  Reply
 33. @Cristina: lista cu profesori e la Secretariat. In cazul in care nu ai facut rost cel mai bine e sa trimiti un e-mail si doamnele vor raspunde intr-un timp cat mai scurt.
  @Loredana: desi nu am fost la ID cred ca ar fi trebuit sa fi primit un e-mail de la secretariat ori profesor/profesori cu link-urile pentru materiale. Daca nu cel mai bine e sa trimiti un e-mail la secretariat si sa intrebi.
  Acest articol are aproape 3 ani de zile. E posibil ca o parte din informatii si date sa fie schimbate.
  Contactati Secretariatul pe specializarea voastra si pe reprezentantii specializarii care trebuie sa va mentina informatii si care trebuie sa va raspunda la intrebari si nelamuriri.
  Numai bine,

  Reply
 34. salut, te rog ajuta-ma cu raspunsul la o intrebare: daca eu ar fi trebuit sa termin studiile de licenta in anul 2010 la specializarea stiinte politice si nu le-am finalizat din cauza unor restante pe care nu le-am dat nici acum in cat timp se pot da? exista vreo limita de timp? ma poti ajuta? ms.

  Reply
 35. Bună! Anul viitor voi fi în clasa a 12-a şi nu m-am hotărât încă la ce facultate voi da:-S. Una dintre opţiuni ar fi Ştiinţe politice in domeniul asistenţă socială. Îmi poţi spune, te rog, care ar fi oportunităţile de angajare după terminarea acestei facultăţi?:-/

  Reply
  • @Amelia: orice facultate pe care o faci prezinta oportunitati de angajare, depinde doar de tine. Nu pot sa iti spun daca e buna ori rea specializarea. Stiu doar ca e o facultate buna si se invata carte. Asistenta Sociala se bucura de multa atentie din partea absolventilor de liceu deci cred ca e buna (eu nu am terminat AS).
   Succes.

   Reply
 36. Buna,daca am facut cerere pentru o marire si nu mai doresc sa merg ,ma afecteaza intr-un fel sau profesorul stie exact cine va veni? pentru ca am si practica cu acelasi profesor si sa nu-mi afecteze nota. Multumesc:)

  Reply
 37. Pai da doar daca merg, da daca nu ma prezint imi lasa nota din sesiune nu? auzisem ca te considera picat daca ai depus cererea si nu ai venit..etc

  Reply
 38. Buna,
  Daca am fost exmatriculata anul trecut si acum vreau sa reiau studiile insa la id, cum ar trebui sa procedez? Multumesc 🙂

  Reply
 39. Buna.In iulie 2014 am vrut sa ma inscriu la pedagogia invatamantului primar si prescolar dar din cauza ca am avut medie mica nu am reusit.Am inteles ca daca ma inscriu la stiinte ale educatiei unde se cere medie mai mica m-as putea transfera apoi la specializarea dorita.Este posibil.?

  Reply

Leave a Comment