Oportunităţi de finanţare pentru ONG-urile române

Voluntariatul înseamnă muncă depusă în folosul societăţii fără prestaţie financiară. Dar ca pentru proiectele să fie implementate cu succes, în special cele internaţionale ori cu un impact  vizibil, trebuie ceva fonduri. Pentru acest motiv există fonduri guvernamentale, europene, internaţionale ori de la companii. Mai jos aveţi o astfel de listă cu tot cu termene limită (21 la număr). O parte le ştiţi o parte nu.

CURS-SCRIERE-DE-PROIECTE--ACCESAREA-FONDURILOR-STRUCTURALE

 

Sursa foto

Titlul: Programul Tineret în Aciune 2007-2013
Finanţator: Uniunea Europeana
Termenele limită de depunere a proiectelor sunt urmatoarele:
1 februarie 2013; 1 mai 2013; 1 octombrie 2013.
Informaţii suplimentare:
http://www.tinact.ro/files_docs/ghidprogramtia2013-1.pdf

Titlul: Europa pentru cetăţeni 2007-2013
Finanţator: Uniunea Europeana
Termen limită:
Acţiunea 1: Măsura 1.1 Întruniri ale cetăţenilor în contextul infrăţirii între oraşe – 1 februarie, 1 iunie, 1 septembrie
Acţiunea 1: Măsura 1.2 Crearea de reţele tematice ale oraşelor înfrăţite – 1 februarie, 1 septembrie
Acţiunea 1: Măsura 2.1 Proiecte cetăţeneşti – 1 iunie
Acţiunea 1: Măsura 2.2 Măsuri de sprijin – 1 iunie
Acţiunea 2: Măsura 3 Sprijin pentru proiecte iniţiate de organizaţii ale societăţii civile – 1 februarie
Acţiunea 4: Memoria europeană activă – 1 iunie
Informaţii suplimentare:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2013/index_en.php

Titlul: Programul de învăţare de-a lungul vietii (LLP) – apel 2013
Finanţator: Uniunea Europeana
Principalele termene limită sunt următoarele:- Mobilitatea individuală a elevilor în cadrul Programului Comenius: 3 decembrie 2012.
– Comenius, Grundtvig (Formare la locul de muncă) – primul termen: 16 ianuarie 2013; termene ulterioare: 30 aprilie 2013, 17 septembrie 2013.
– (Alocaţii de studiu) Comenius: 31 ianuarie 2013.- Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Proiecte multilaterale, reţele şi măsuri adiacente): 31 ianuarie 2013.
– Leonardo da Vinci (Proiecte multilaterale pe tema transferului de inovare): 31 ianuarie 2013.
– Leonardo da Vinci: Mobilitate (inclusiv certificatul de mobilitate Leonardo da Vinci); Erasmus: Cursuri intensive de limbi străine (EILC): 1 februarie 2013.
– Programul Jean Monnet: 15 februarie 2013.- Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig (Parteneriate); Comenius (Parteneriatele Comenius Regio); Grundtvig (Ateliere): 21 februarie 2013.- Erasmus (Programe intensive (IP), Mobilitatea studenţilor pentru studii şi stagii – inclusiv certificatul de stagiu Erasmus prin intermediul unui consortiu şi Mobilitatea personalului – misiuni de predare şi formare a personalului): 8 martie 2013.- Grundtvig (Alocaţii de studiu, Proiecte de voluntariat pentru persoane în vârstă): 28 martie 2013.- Programul transversal (Activitatea cheie 1 – vizite de studiu) – primul termen: 28 martie 2013; al doilea termen: 15 octombrie 2013.
– Programul transversal: toate celelalte activităţi: 28 februarie 2013.
Informaţii suplimentare:
http://eacea.ec.europa.eu/llp/funding/2013/call_lifelong_learning_2013.php

Titlul: Programul “Spaţii Verzi” – Componenta “Arii Naturale Protejate”
Finanţator: MOL Romania | Fundaţia pentru Parteneriat
Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 19 februarie 2013, ora 16.00.
Informaţii suplimentare:
http://repf.ro/uploaded/files/file_8bec7cf7c1a6.pdf

Titlul: Programul “Spaţii Verzi” – Componenta “Spaţii Verzi urbane”
Finanţator: MOL Romania | Fundaţia pentru Parteneriat
Data limită de depunere a cererilor de finanţare: 19 februarie 2013, ora 16.00
Informaţii suplimentare:
http://repf.ro/uploaded/files/file_2f430498c709.pdf

Titlul: Apel national pentru structuri de suport în cadrul Serviciul European de Voluntariat 2013
Finanţator: Uniunea Europeana
Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură este 1 martie 2013.
Informaţii suplimentare:
http://www.tinact.ro/files_docs/apelasosev13.pdf

Titlul: Programul ICT Policy Support
Finanţator: Uniunea Europeana
Data limită de depunere a aplicaţiilor: 14 mai 2013.
Informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP;efp7_
SESSION_ID=mm2kRGWVYw5fFkTcPc0TTW7sfPJVWv8JLCyJGphKk0
GwpcKp6R1n!799037642?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7

Titlul: Proiecte culturale – sesiunea de finanţare I/2013
Finanţator: Administraţia Fondului Cultural Naţional
Perioada de înscriere a proiectelor culturale este cuprinsă în intervalul 9 ianuarie – 8 februarie 2013
Informaţii suplimentare:
http://www.afcn.ro/media/GHID%20Culturale%202013.pdf

Titlul: Sănătate publică – Cerere de proiecte 2013
Finanţator: Uniunea Europeana
Data limită de trimitere a aplicaţiilor: 22 martie 2013.
Informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/eahc/documents/health/calls/2013/2013_CALL_TEXT_PROJECTS.pdf

 

Titlul: MEDIA 2007: Sprijin pentru sistemul “selectiv” de distributie transnationala a filmelor europene
Finanţator: Uniunea Europeana
Termenele-limită de depunere a propunerilor sunt 1 aprilie 2013 şi 1 iulie 2013.
Informaţii suplimentare:
http://ec.europa.eu/culture/media/programme/distrib/schemes/select/index_en.htm

Titlul: POR: AP 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”
DMI 4.1 “Dezvoltarea durabilă a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanţă regională şi locală”
Finanţator: Uniunea Europeana
Termen limită: Cererile de finanţare se primesc până la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte (cerere deschisă de proiecte, fără termen limită).
Cererile de finanţare se depun la sediul agenţiei pentru dezvoltare regională din regiunea unde va avea loc implementarea proiectului.
Informaţii suplimentare: http://www.inforegio.ro/

Titlul: Fondul pentru Inovare Civică 2013
Finanţator: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile
Termen limită: 27 februarie 2013 (inclusiv)
Informaţii suplimentare: http://www.fdsc.ro/fondul-pentru-inovare-civica

Titlul: Atelierul de meşteşuguri – Regiunea Nord – Vest
Finanţator: World Vision Romania din Cluj
Informaţii suplimentare: http://www.worldvision.ro/proiectele-noastre_proiectele-pe-judete_cluj.php?mysid=mrmggswo
Titlul: Cooperarea europeana în domeniul ştiinţei şi tehnologiei (COST)
Finanţator: Uniunea Europeana
Termen limită: 29 martie 2013
Informaţii suplimentare: http://www.cost.eu/participate/guidelines
Titlul: Intelligent Energy Europe (IEE)
Finanţator: Uniunea Europeana
Termen limită: 8 mai 2013
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/call_for_proposals/call_2013.pdf
Titlul: EURONANOMED II Apel de propuneri comune transnaţionale pentru 2013
Finanţator: Comisia Europeana
Termen limită: 4 martie 2013
Informaţii suplimentare: http://www.euronanomed.net/files/2013%20CALL%20DOCUMENTS/ENMII_JTC2013_Guidelines_2012_12_10_FV.pdf

Titlul: Implementarea proiectelor de cooperare
Finanţator: Guvernul României
Termen limită: Proiectele se depun în mod continuu începând cu data de 23 iulie 2012
Informaţii suplimentare: http://www.apdrp.ro/

Titlul: Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea calităţii serviciilor turistice
Finanţator: Regio
Termen limită: incepand cu data de 23 octombrie 2012
Informaţii suplimentare: http://regio.adrcentru.ro/Detaliu.aspx?t=PORAxa5&eID=44
Titlul: Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii
Finanţator: Uniunea Europeana
Termen limită: ……..
Informaţii suplimentare: http://eufinantare.info/finanţare/2008/2/posdru-axa6-d6.2-imbunatatirea-accesului-pe-piata-muncii.html
Titlul: Programul de asistenţă nerambursabilă germaăa 2011-2013: Şcoli
Finanţator: Guvernul German
Termen limită: 31 decembrie 2013
Informaţii suplimentare:  http://www.fonduri-ue.ro/res/filepicker_users/cd25a597fd-62/stiri-am-oi/2013/02_februarie/07/1_CSF_feb_2013.pdf 

 

Titlul: PROGRESS – Experimentare socială
Finanţator: Uniunea Europeana
Termen limită: 15 februarie 2013
Informaţii suplimentare: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=630&langId=en&callId=367&furtherCalls=yes
Informaţiile au fost colectate de pe următoarele site-uri: http://www.stiriong.ro/ , http://www.fonduri-ue.ro/, http://www.adrnordest.ro/, http://www.finanţare.ro, http://laurentiumihai.ro/ , http://www.fonduri-structurale.ro/ şi http://eufinantare.info/

 

2 thoughts on “Oportunităţi de finanţare pentru ONG-urile române”

Leave a Comment