Surse de finantare pentru ONG-uri – ianuarie 2014

Să vedem ce surse de finanţare există pentru ONG-uri, la început de an.

Programul de finanţare: Erasmus + 
Descriere: Toate programele anterioare, cum ar fi Tineret în acțiune, Erasmus și LLP sunt incluse în noul program Erasmus Plus. Acest program are trei piloni principali: educație și formare, tineret și sport. Obiectivul principal al programului Erasmus Plus este acela de a îmbunătăți sansele de angajare ale tinerilor prin dobândirea de competențe suplimentare apreciate de angajatori, precum și îmbunătățirea competențelor lingvistice. 
Contributia beneficiarului: pentru acţiunile dedicate ONG-urile nu e necesar dovada unei contribuţii în bani.
Termenele limită:17 martie,14 martie, 15 martie, 26 martie, 3 aprilie, 30 aprilie, 15 mai, 1 octombrie.
Link: http://www.anpcdefp.ro/anpcdefp.php?link=61

Programul de finanţare: Europa Creativă 2014-2020
Obiective: 1. Protejarea şi promovarea diversităţi culturale şi lingvistice europene şi stimularea bogăţie culturale a Europei.
2. Adaptarea sectoarelor culturale şi creative la era digitala şi la globalizare.
3. Deschidere către noi oportunităţi, pieţe şi categorii de public internaţional.
Valoarea grantului: variabilă
Contribuţia beneficiarului: variabilă
Termenul limită: variabil
Link: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/calls/index_en.htm

 

Programul de finanţare: SINERGII PENTRU VIITOR – copii in situatii de risc (Granturi SEE 2009 – 2014)
Obiectivul programului:  Sprijinirea proiectelor mari, dezvoltate la nivel judeţean/municipal, regional sau naţional, orientate să rezolve probleme de sistem, pentru un număr mare de beneficiari, inclusiv romi, care trăiesc întrun mediu multicultural, confruntându-se cu marginalizarea şi, uneori, cu discriminarea.
Valoarea grantului: min. 200.000 – max. 600.000 euro
Contribuţia beneficiarului: 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului
Termenul limită: 10 martie
Link: http://www.frds.ro/uploads/files/SEE/EEA%20RO10%20Apel%20Sinergii%20Copii.pdf

Programul de finanţare: SINERGII PENTRU VIITOR – tineri in situatii de risc (Granturi SEE 2009 – 2014)
Obiectivul programului:  Sprijinirea proiectelor mari, dezvoltate la nivel judeţean/municipal, regional sau naţional, orientate să rezolve probleme de sistem, pentru un număr mare de beneficiari, inclusiv romi, care trăiesc întrun mediu multicultural, confruntându-se cu marginalizarea şi, uneori, cu discriminarea.
Valoarea grantului: min. 200.000 – max. 600.000 euro
Contribuţia beneficiarului: 10% din valoarea costurilor eligibile ale proiectului
Termenul limită: 10 martie
Link: http://www.frds.ro/index.php?id=23#Sinergii_Tineri

Programul de finanţare: Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Schema de granturi mici (GRANTURILE SEE 2009-2014)
Obiectivul: Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural pentru generaţiile viitoare şi facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.
Valoarea grantului: min. 25.000 – max. 85.000 euro
Contribuţia beneficiarului: 0 – 10 %
Termenul limită: 25 aprilie
Link: http://www.fonduri-patrimoniu.ro/schema-de-granturi-mici_doc_34_schema-de-granturi-mici_pg_0.htm

 

Programul de finanţare: Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – Cerere de proiecte mari (GRANTURILE SEE 2009-2014)
Obiectivul: Protejarea şi conservarea patrimoniului cultural şi natural pentru generaţiile viitoare şi facilitarea accesului la patrimoniu a publicului larg.
Valoarea grantului: min. 200.000 – max. 2.000.000 euro
Contribuţia beneficiarului: 0 – 10 %
Termenul limită: 7 aprilie
Link: http://www.fonduri-patrimoniu.ro/proiecte-mari_doc_33_cerere-de-proiecte-mari_pg_0.htm

 

Programul de finanţare: Dezvoltarea economiei sociale – (PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 6, DMI 6.1)
Obiectivul programului: Dezvoltarea structurilor economiei sociale şi promovarea economiei sociale (cooperative, întreprinderi sociale, fundaţii, asociaţii etc, organizaţii de voluntariat şi alte organizaţii non-profit) ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local.
Valoarea grantului: 200.000 euro
Contribuţia beneficiarului: variabil
Termenul limită: nelansat
Link: http://www.fseromania.ro/images/doc2013/gs61s.pdf

 

Programul de finanţare: Iniţiative transnaţionale pentru o piaţă inclusivă a muncii (PROGRAMUL OPERAŢIONAL SECTORIAL DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, AP 6, DMI 6.4)
Obiectivul programului: Dezvoltarea unei pieţe a muncii mai permisivă, flexibilă şi inclusivă.
Valoarea grantului: min. 500.000 – 2.500.000 euro
Contribuţia beneficiarului: variabil
Termenul limită: apel nelansat
Link: http://www.fseromania.ro/images/doc2013/draft6.pdf

 

Programul de finanţare: Implementarea proiectelor de cooperare (PROGRAMUL NAŢIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALA, Masura 421)
Obiectivul programului: Prin acţiunea de cooperare, Grupurile de Acţiune Locală sunt încurajate şi sprijinite să întreprindă o acţiune comună cu alte grupuri LEADER sau cu un grup care are o abordare similară şi care se află într-o altă regiune, într-un alt stat membru sau chiar într-o ţară terţă.
Valoarea grantului: max. 200.000 euro
Contribuţia beneficiarului: variabil
Termenul limită: continuu
Link: http://www.apdrp.ro/

 

Programul de finanţare: Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale – Schema de granturi mici „local” (GRANTURILE SEE 2009-2014)
Obiectivul programului: Îmbunătăţirea situaţiei copiilor şi tinerilor aflaţi în situaţii de risc (cu atenţie specială acordată celor de etnie romă) prin implicarea mai activă în evoluţia lor a părinţilor/ tutorilor a furnizorilor de servicii, a comunităţii în general, precum şi iniţierea/ pilotarea unor măsuri inovative în domeniul incluziunii sociale.
Valoarea grantului: 40.000 – 200.000 euro
Contribuţia beneficiarului: 0%
Termenul limită: 25 februarie
Link: http://www.frds.ro/index.php?id=23#LOCAL

 

Programul de finanţare: Fondul Bilateral Naţional
Obiectivul programului: Scopul fondului bilateral naţional este de a sprijini diverse iniţiativede cooperare bilaterală între entităţi din România şi entităţi din Islanda, Principatul Liechtenstein şi Norvegia.
Valoarea grantului: variabil
Contribuţia beneficiarului: variabil
Termenul limită: 31 martie
Link: http://www.eeagrants.ro/fondul-national-bilateral-apeluri

 

Programul de finanţare: Cercetare în sectoarele prioritare (GRANTURILE SEE 2009-2014)
Obiectivul programului: Programul îşi propune să dezvolte cunoştinţele acumulate prin munca de cercetare în România, cu intensificarea cooperării în domeniul cercetării între România şi statele donatoare. Cooperarea trebuie să fie bazată pe parteneriate egale între entităţile de cercetare din statele donatoare şi cele din România, cele din urmă având rolul de lider de proiect.
Valoarea grantului: min. 500.000 – max. 1.500.000  euro
Contribuţia beneficiarului: variabil
Termenul limită: 17 ianuarie
Link: http://uefiscdi.gov.ro/articole/3458/EEA-Financial-Mechanism-2009-2014.html

 

Programul de finanţare: ORIZONT 2020
Obiectivul programului: Dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaştere şi inovare în cadrul Uniunii Europene.
Valoarea grantului: variabil
Contribuţia beneficiarului: variabil
Termenul limită: variabil
Link: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/master_calls.html

 

Programul de finanţare: Furnizarea de competenţe pentru creştere şi locuri de muncă (PROGRAMUL PROGRESS)
Obiectivul programului: Sprijinirea statele membre U.E. în efortul lor de a crea locuri de muncă mai multe şi mai bune, întărind astfel coeziunea socială.
Valoarea grantului: mediu – 300.000 euro
Contribuţia beneficiarului: min. 20%
Termenul limită: 15 ianuarie
Link: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=398&furtherCalls=yes

 

Programul de finanţare: United Way Romania
Obiectivul programului: finanţarea programelor sociale în judeţele Bucureşti, Cluj şi Timişoara.
Valoarea grantului: variabil
Contribuţia beneficiarului: variabil
Termenul limită: scrisoare de intenţie – 21 ianuarie
Link: http://www.123contactform.com/form-811704/Grant-Application-Form

3 thoughts on “Surse de finantare pentru ONG-uri – ianuarie 2014”

  1. Pingback: Mini leapsa

Leave a Comment