Taifasul Politic pentru luna martie: “Multiculturalismul la feminin”

OSSEI organizează o noua ediție de taifas politic: multiculturalismul la feminin

Evenimentul va fi mâine, de la ora 17:00, la Cafeneaua “Tafrali”, Corpul A al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași,

Cei prezenți la eveniment vor participa la o dezbate despre modul în care este percepută și apreciată femeia în contextul multiculturalismului, de la ostilitatea și lipsa de respect față de femeia musulmană, la emanciparea ei în Occident, și de la rolul ei în comunitățile primitive din Africa, la modul perceperii femeii în Asia sau America Latină.

Pentru mai multe informații accesați blogul organizației – http://ossei.wordpress.com/2012/03/04/taifasul-politic-multiculturalismul-la-feminin-2/

Despre OSSEI

În cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social Politice sunt 4 organizații studențești. Una din ele este Organizația Studenților la Studii Europene Iași ( O.S.S.E.I.).

Asociația își propune:
– Integrarea tinerilor în diversitatea europeană ;
– Oferirea de oportunități studenților pentru dezvoltarea personală și profesională;
– Cunoașterea spectrului politic european.
“Noi credem în potențialul studenților, îi considerăm o bază fundamentală a evoluției societății și dorim ca, prin implicarea lor în noul context european, să fim primul lor pas in realizarea lor profesională”.
Asociația își propune următoarele obiective:
– să susțină interesele membrilor săi și să le reprezinte în exterior;
– să încurajeze dezvoltarea științelor politice și aprofundarea procesului de integrare europeană;
– să contribuie la informarea populației cu privire la legislația și politicile Uniuni Europene;

– să încurajeze participarea politică activă a cetațenilor în problemele comunitare.

Avantaje:

– Schimb de experiență cu alte asociații europene;
– Stagii de practică în instituții publice;
– Posibilități de afirmare și implementare a propriilor idei;
– Implicare în cercetări științifice;
– Traninguri gratuite și acreditate;
– Dezvoltarea abilităților de leadership;
– Experiență de viață, noi prietenii;
– Posibilitatea de a face ceva pentru tine dar și pentru cei din jurul tău.
Mai multe despre ONG puteți afla pe site-ul Facultății ori pe stiriong.ro .

Taifas politic: „Abdicarea Regelui Mihai I: Implicaţii asupra istoriei României”

Miercuri, 14 Decembrie 2011, de la ora 16:00 în Glam Cafe, OSSEI organizează Taifasul Politic, pe tema: „Abdicarea Regelui Mihai I: Implicaţii asupra istoriei României”, la care vor lua parte profesori de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi invitaţi din domeniul istoriei moderne.

 

Deși, câteodată, pentru a organiza evenimente mari și cu impact, în special dacă nu ai fonduri prea multe, dar un salariu ori un venit sigur e indicat să faci imprumut nevoi personale ori imprumut nebancar.

Flash-Mob de 1 Decembrie

Mâine pe 1 Decembrie ATRAG în parteneriat cu Organizația Studenților la Studii Europene Iași (O.S.S.E.I.), Asociația Studenților Francofoni Iași (ASFI), Asociația Studenților Europeni Iași (AEGEE), Board of European Students of Technology (BEST) Iași şi IEI – Iniţiativa Erasmus Iaşi organizează un flash-mob la Râpa Galbenă de la ora 11.30.  Acest eveniment va consta în crearea unui uriaş tricolor uman, în spiritul zilei naţionale a României.

Mai multe despre proiect aici.

Admiterea 2011 la Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice: 20 întrebări și răspunsuri

Facultatea de Filosofie și Științe Social Politice este una dintre cele mai mari din cadrul Universității, având cel mai mare număr de asociații studențești dar și o metodă unică de selecție a candidaților.

În rândurile de mai jos voi încerca să ofer răspunsuri la cele mai frecvente întrebări pentru această perioadă.

 1. Care sunt ultimele medii de admitere?

Astfel de informații le dețin în general Ambasadorii. Cel mai bine este să trimiți un e-mail la adresa: oana_dumitrescu@ymail.com . Sa scrii la TO: ultima medie de admitere la ……. (specializarea) după care poți să întrebi orice te-ar mai interesa.

 1. Câte locuri, la buget și taxă , sunt? Repartizare pe specializări.

Există 225 de locuri la buget, 535 de locuri la cu taxă și 2 locuri pentru cetățeni din Republica Moldova. Repartizarea locurilor de la buget:

Filosofie – 40 la buget și 10 la cu taxă

Asistenţă Socială – 45 la buget și 105 la cu taxă

Sociologie – 30 la buget și 30 la cu taxă

Ştiinţe Politice – 40 la buget și 60 la cu taxă

Comunicare şi Relaţii Publice – 45 la buget , 55 la cu taxă și un loc pentru cetățeni din Republica Moldova

Relaţii Internaţionale şi Studii Europene – 25 la buget, 75 la cu taxă și un loc pentru cetățeni din Republica Moldova

Read more

Taifas politic – Creionari ale sexului frumos

OSSEI (Organizatia Studentilor de la Studii Europene Iasi) organizeaza o noua editie de taifas politic, intitulat Creionari ale sexului frumos.

Evenimentul se va desfasura in Maideyi, pe data de 10 martie, intre 16 – 18:30!

 

Event pe Facebook!

 

 

[polldaddy rating=”4013729″]

45 de intrebari si raspunsuri cu privire la Facultatea de Filosofie si Stiinte Social Politice Iasi

În urmă cu căteva minute am terminat lista cu întrebări și răspunsuri pe care viitori , și de ce nu și actualii , studenți ai Facultății de Filosofie și Științe Social Politice ar putea să le pună.

De ce am creat această listă? Fiindcă sunt studenți interesați de ce se întămplă la Facultate, ce trebuie să facă, cum trebuie să facă. Cu toți am fost sau suntem studenți și știm căt de greu poate fi în primele săptămâni, în special. Până când te acomodezi, până cănd cunoști “regurile”.

De vor mai fi nelămuriri cu privire la Facultate și/sau Universitate voi încerca să ofer un răspuns.

Acesta este o inițiativă personală. În mod normal, Universitatea dispune de un Birou de Informare pentru Studenți (infouaic@gmail.com sau 0232 201581 sau la adresa de messenger infostudenti_uaic), ei fiind cei mai avizați să vă răspundă la întrebări și nelămuririle pe care le aveți. Sau pe cele 2 forumuri: Forumul Facultății și Forumul Universității.


Când începe anul universitar?

Anul universitar la UAIC începe de pe 27 septembrie 2010 până pe 12 iunie 2011.

De pe 12 iunie până pe 26 iunie este perioada practicii pentru fiecare specializare în parte.

Mai multe aici – http://www.uaic.ro/uaic/bin/download/Academic/Structura/structuraanuluiuniversitar20102011zi.pdf

Ce poți să faci după ce termini?

Îi în funcție de fiecare specializare, mai multe aici – http://admitere.uaic.ro/facultati/facultatea-de-filosofie-si-stiinte-social-politice/

Absolvenții facultății pot fi angajați în:  învăţământul preuniversitar şi universitar; institute de cercetare ştiinţifică; administraţia publică locală şi centrală;  instituţii cu caracter politic şi socio-profesional; jurnalistică şi mass-media; institute de cercetare sociologică şi de sondare a opinieipublice; instituţii de cultură  (consilieri, experţi,  manageri) ; funcţii publice (consilieri, experţi, consultanţi); organizaţii non-guvernamentale etc.

Dacă am fost admis/admisă voi încheia un contract de studii?

Da. La începutul anului universitar fiecare student admis la programul de studii din facultate va încheia un contract de studii care va consemna toate informaţiile referitoare la disciplinele studiate, drepturile şi obligaţiile părţilor, precum şi anumite prevederi contractuale actualizate periodic în funcţie de evoluţia şi dezvoltarea programelor academice, în condiţiile legislaţiei în vigoare la data respectivă.

Care îmi sunt drepturile?

În perioada studiilor, studenţii au următoarele drepturi:

 1. să beneficieze de gratuitatea învăţământului (cazul studenţilor care ocupă locuri bugetate de MECI);
 2. să folosească amfiteatrele, sălile de cursuri şi seminarii, laboratoarele, sălile de lectură, bibliotecile, bazele sportive, casa de cultură, cluburile şi toate celelalte mijloace puse la dispoziţie de către Universitate, pentru pregătirea sa profesională, ştiinţifică, culturală şi sportivă;
 3. să primească burse de performanţă, burse de merit, burse de studii, burse de ajutor social, conform Regulamentului de acordare a burselor;
 4. să beneficieze de cazare în căminele Universităţii, în limita numărului de locuri disponibile;
 5. să beneficieze de asistenţă medicală gratuită;
 6. să beneficieze de bilete pentru odihnã sau pentru refacerea sãnãtãţii în tabere studenţeşti;
 7. să primească bilete cu preţ redus pentru mijloacele de transport, la spectacole, manifestări sportive etc;
 8. să facă parte din organizaţii studenţeşti, să aleagă şi să fie aleşi ca reprezentanţi ai studenţilor în Consiliul Facultăţii şi în Senatul Universităţii;
 9. să solicite, contra cost, activităţi didactice neincluse în planul de învăţământ şi aprobate de Consiliul Facultăţii;
 10. să beneficieze de mobilităţi interne şi internaţionale.

Care îmi sunt obligațiile?

În perioada studiilor, studenţii au următoarele îndatoriri:

 1. să respecte actele normative care reglementează activitatea studenţilor;
 2. să îndeplinească exigenţele planurilor de învăţământ şi programelor universitare, precum şi cerinţele stabilite de titularii de disciplină;
 3. să manifeste respect faţă de personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din facultate;
 4. să respecte disciplina universitară, să aibă un comportament civilizat, să dovedească politeţe şi decenţă în relaţiile cu colegii, cu personalul academic, didactic auxiliar si nedidactic;
 5. să folosească cu grijă bunurile materiale puse la dispoziţia lui în Universitate, biblioteci, cămine, cantine şi să le păstreze în bună stare;
 6. să plătească sumele corespunzătoare prejudiciilor cauzate Universităţii prin degradarea sau distrugerea bunurilor materiale utilizate;
 7. să-şi verifice situaţia şcolară şi să sesizeze în maxim o săptămână de la finalizarea examenelor din sesiune (din sesiunea de restanţe – o săptămână), la secretariatul facultăţii sau la titularul disciplinei, orice problemă sau neclaritate privind notarea sau situaţia evaluării la orice disciplină inclusă în contractul de studii.

Ce se întîmplă dacă îmi încalc obligațiile?

Încălcarea obligaţiilor prevăzute de regulamentele în vigoare atrage după sine sancţionarea celor vinovaţi, în funcţie de gravitatea abaterilor, după cum urmează:

 • mustrare scrisă;
 • mustrare scrisă cu avertisment;
 • ridicarea bursei pe o perioadă de la o lună la trei luni;
 • ridicarea bursei pentru un semestru universitar;
 • exmatricularea din Universitate.

Există organizații non-guvernamentale (asociații, ligi, organizații) studențești la Facultate?

Da, de fapt 4. Suntem singura Facultate unde sunt atât de multe la un loc.

Ele sunt: A.S.A.F.F.I. (Asociația Studenților și Absolvenților Facultății de Filosofie din Iași) – Organizație studențească ce se adresează tuturor studenților Facultății de Filosofie și Științe Social Politice Iași  http://asaffi-cuza.blogspot.com/ http://www.facebook.com/asaffi

PRIME Iasi – Asociație care se adresează doar stdenților de la CSRP – http://primeiasi.wordpress.com/

ASALT Iași – Asociație ce se adresează studenților de la asistență socială,însă nu numai – http://asalt2008.wordpress.com/

OSSEI – Organizație ce se adresează studenților de la RISE – http://ossei.ro/

Daca sunteți interesati de „viața” ong-urilor puteți să ii găsiți și pe Facebook.

Câți studenți are Facultatea?

Aproximativ 4500 de studenți: de la toate ciclurile (liciență, master, doctorat) plus ID.

Suntem a 2 facultate ca mărime de studenți din cadrul Universității.

Unde se țin cursurile și seminarele?
În aproximativ toate corpurile:  în corpul A (avem amfiteatrele Mihail Kogălniceanu, II8), D (unde este Facultate de Prishologie și Facultatea de Sport; avem sălile D1, D2, D3, D306, D308), E (peste strada de BCU –Bibleoteca Centrală Universitară; sălile de la etajele 1 și 2), T (Teologie Ortodoxa, în spate la Mitropolie), uneori și în B (la FEAA), Corpul R sau S (fostul Romtelecom Iași; este situat pe strada Lăpușneanu – clădirea cu geamuri tip oglindă de pe lângă Banca ING) sau la unele licee (cum ar fi Colegiul Național, peste strada de Tarom, Piața Unirii).

Cazare 2010

Read more