Văcăreşti – delta urbană a capitalei

Din când în când ignoranţa, corupţia şi lenea pot crea ceva bun. Un astfel de caz e Lacul Văcăreşti (ori Groapa Văcăreşti) din Bucureşti care va deveni prima arie protejată urbană a ţării. Unii o numesc Delta Urbană a Capitalei.

vacaresti 3

O zonă lăsată în paragină de aproape 3 decenii a permis naturii să pună stăpânire pe loc, încetul cu încetul. Prima oară făcându-şi loc izvoarele subterane, după care plantele, insectele, nevertebratele până când păsările şi maniferele au început să pună stăpânire.

Actuala groapă de gunoi şi viitoare parc natural are aproape 190 de hectare de spaţiu verde pe alocuri mlăştinos şi circa 80 de hectare de luciu de apă. Au fost observate aproximativ 90 de specii de păsări (ulii, fazani, rațe sălbatice – dintre care numeroase ocrotite prin convenții internaționale), mamifere (iepure, bizamul, vulpea și vidra), pești şi amfibieni. Multe dintre păsări sunt protejate în Europa. Păsările au migrat aici pentru că au găsit resurse de hrană, un habitat natural specific şi fără prea multă intervenţie din partea omului. Aici s-a format un întreg ecosistem, asemănător cu Delta Dunării.

Dacă lucrurile vor merge într-o direcţie bună (aşa cum a fost până acum) atunci e posibil ca într-un an, ori maxim doi, Parcul Natural Văcăreşti să fie una din principalele atracţii turistice ale capitalei şi să devină parte a rețelei internațională de zone umede Wetland Link International (WLI), care are aproape 300 de membrii în peste 70 de țări. Plus fiecare cetăţean din oraş va căştiga cel puţin un metru pătrat de spaţiu verde.

Zona Văcărești este situată în sud-estul Bucureștiului, la aprox. 10 minute de Piața Universității.

Pagina de Facebook a iniţiativei de crearea a Parcului Naţional Văcăreşti e aici.

Puţină istorie

Istoria acestui loc începe în 1716, cand Nicolae Mavrocordat ridică aici Mănăstirea Văcăresti, care se întindea pe actuala suprafaţă a rezervaţiei naturale şi era înconjurată de culturi de viţă de vie. Construcia Mănăstirii durează până în 1736 când devine cel mai important monument de arhitectură al secolului 18 şi, totodată, cea mai mare mănăstire din sud-estul Europei.

În 1848 Mănăstirea Văcăreşti este tranformată paradoxal în închisoare pentru cei care au stârnit revoluţia paşoptistă. Urmează apoi anii de declin ai Mănăstirii: Zidurile sunt zguduite de cutremure, iar lipsa de interes a autorităţilor determină degradarea continuă a edificiului. Însă, în anul 1973 se porneste planul prin care închisoarea Văcăreşti este dezafectată şi se demarează proiectul de restaurare a lăcaşului. IÎn 1986 Nicolae Ceauşescu dispune amplasarea unui tribunal pe teritoriul Mănăstirii Văcăreşti, suprapunându-se pe acesta, astfel în decembrie 1986 mănăstirea este dărâmată. Rămâne una din cele mai mari crime făcute de dictator.

Ceauşescu îşi schimba planul după dărâmarea mănăstirii într-unul mai grandios: Construirea unui Complex Olimpic şi a unei săli de sport şi conferinţe de 12.000 de locuri pentru organizarea Olimpiadei din 2004. După această idee, Ceauşescu se răzgândeşte încă o dată şi dispune crearea unui lac, care trebuia să facă parte dintr-un sistem destinat evitării inundaţiilor, precum şi strângerii apei.

După revoluţie lucrările sunt stopate şi nu sunt continuate. Deţi fuseseră deja executate lucrări de infrastructură acestea nu au fost reluate iar toate materialele din zonă au dispărut. Până în anii 2000 aici se dezvăluia un peisaj dezolant, cu lucrări neterminate, şi gunoaie la tot pasul.

După anul 2000 transformarea acestei zone libere din centrul Bucureştiului nu a venit dintr-un proiect al autorităţilor. În mod natural, aici s-a creat un adevarat paradis verde, un ecosistem destul de avansat, o adevărată Deltă Urbană. Interesul pentru aceasta zona este mare, asociaţii precum World Wildlife Foundation sau National Geographic incearcă să facă toate demersurile pentru ca Rezervaţia Naturală sa fie recunoscută şi de autorităţi. Iar pe 29 aprilie 2014 Consiliul General al Municipiului Bucureşti (CGMB) a aprobat un proiect de hotărâre care prevede stabilirea suprafeţei administrative din sectorul 4 al Capitalei care urmează să se transforme în zonă protejată.

Grupul de inițiativă pentru înființarea Parcului Natural Văcărești este alcătuit din organizațiile Salvați Dunărea și Delta, Ecopolis, Kogayon și National Geographic – Romania care din anul 2012 au demarat procedurile de instituire a protecției în zonă.

Un aspect important care trebuie rezolvat corect este despăgubirea acelor foşti proprietari de terenuri în zonă care au fost deposedaţi abuziv de ele înainte de 1990, prin compensaţii băneşti, terenuri la schimb, acordarea unor precente din încasările turistice.

vacaresti 1 vacaresti 2 vacaresti 4

646x404 (1) 646x404 (2) 646x404 (3) 646x404 (4) 646x404 M2E1L0-0R350B300 vacaresti vulpoi 2

Sursa foto – fotograf  Helmut Ignat

Surse de informare: Ce să vezi în România, Adevărul, TOTB, National Geographic Romania

0 gânduri despre “Văcăreşti – delta urbană a capitalei

 1. Dreptul de Proprietate este consacrat si de Conventia europeana a
  drepturilor omului, ratificata de tara noastra prin Legea nr. 30/1994 care, in art. 1 din Primul Protocol aditional semnat la Paris la 20 martie 1952, prevede:
  „Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decit pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international”.
  Dispozitiile art. 44 alin. 1 teza a II-a din Constitutia României prevad ca atât continutul cât si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar art. 136 alin. (5) din Constitutie consacra caracterul inviolabil al proprietatii private în conditiile legii organice.

  In anul 1962 terenurile din aceasta zona au fost preluate de Gospodaria agricola colectiva Dudesti – Cioplea, devenita Cooperativa agricola de productie Popesti – Leordeni, prin deposedarea abuziva a proprietarilor de terenurile lor

  In primavara anului 1988, asa cum se arata si in “Scanteia nr.14230/20.mai.1988”, la indicatia fostului dictator Nicolae Ceausecu in zona Vacaresti a inceput demolarea. Intregul teren de 260 ha care fost preluat de Stat, in mod abuziv . Buldozerele au ”eliberat” terenul, demoland Manastirea Vacaresti, Locuintele oamenilor, iar acestia au fost “stramutati” in mod abuziv, in vederea realizarii proiectatului „Lac Vacaresti” . La 10 zile de la vizita dictatorului in zona apare Decretul Consilului de Stat nr.143/30 mai,1988 privind Obiectivul de investitii “Acumulare Lac Vacaresti” care NU A FOST NICIODATA PUBLICAT in Buletinul Oficial si in aceasta situatie cum prevedeau dispozitiile art.69 din Constitutia din 1965, in viguare in anul 1988 . – Explicatia este simpla: la data si continutul decretului evidentiau ca OCUPAREA TERENURILOR SI DEMOLAREA LOCUINTELOR AU AVUT LOC FARA VREO FORMA LEGALA!! Nepublicarea Decretului nr. 143/1988 atrage consecinta prevazuta de art. 2 alin.2 lit. f din Legea nr. 10/2001 potrivit caruia imobilele preluate de stat in baza unei legi sau a altor acte normative NEPUBLICATE , la data preluarii, in Monitorul Oficial sau in Buletinul Oficial sunt considerate imobile preluate in mod abuziv.
  Asadar, singur motivul nepublicarii Decretului nr. 143/1988 duce la calificarea de drept a imobilelor pretins preluate prin efectul acestui decret, ca imobile preluate in mod abuziv. Nicaieri in Decretul nr. 143/1988 nu se prevede trecerea in proprietatea statului a terenurilor si cu atat mai putin exproprierea” lor .- Formula “se expropriaza si se trece in proprietatea statului” nu se regaseste in acest decret, dupa cum nu se regaseste nici numele celor expropriati. Dupa ridicarea digului, lacul a fost umplut cu apa, cu consecinta inundarii terenurilor invecinate din Vitan Barzesti si a subsolurilor blocurilor din Calea Vacaresti sector 4 si s-a s-a constatat ca obiectivul era irealizabil dupa executarea lucrarilor privind cuva lacului,
  Lucrările au început în anul 1988, dar au fost sistate chiar înainte de Revoluţia din 1989. Stuf si papura. Scaieti si ciulini.Caini si sobolani.Serpi si ciori. Tantari si capuse.Oameni fara adapost. Foame si saracie azi la un sfert de veac de la revolutia din 1989, la un sfert de veac de democratie – incalcarea dreptului de proprietate
  Dupa Revolutia din 1989 cand, potrivit Constitutiei, Romania a devedint stat de drept, era de asteptat sa fie restituite imobilele preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Prin in aparitia Legii nr.18/1991(legea fondului funciar), Legea nr.169/1997 (privind modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991) Legea nr.1/2000, O.U.G. nr.102/2001, prin Legea nr.247/17.07.2005 (privind reforma in domenile proprietatii) si prin aparitia Legii nr.165/2013 Privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România Statul are posibilitatea si obligativitatea reconstituirii dreptului de proprietate, de regula pe vechiul amplasament, iar cand nu este posibil, pe un alt amplasament, astfel cum reiese din modificarile aduse legilor enuntate mai sus.
  Lucrarea de investitie pentru care a fost preluat terenul de catre stat, respectiv Lacul Vacaresti, NU a fost finalizata, renuntandu-se la aceasta lucrare, astfel in speta sunt aplicabile dispozitiile Legii nr.247/2005 care impun restituirea catre adevaratii proprietari

  La 12 ani de la abandonarea investitiei s-a hotarat schimbarea destinatiei terenului. Prin Hotararea Guvernului nr.1223/2001 Guvernul Romaniei confera Companiei Nationale “APELE ROMANE” SA, calitatea de administrator special , (Dar, calitatea de administrator a fost pierduta implicit prin aparitia Hotararii de Guvern 855/2002 trecand terenul din domeniul public in domeniul privat al statului.
  Ulterior atat de “fundamental” a fost solutia propusa si adoptata incat, numai dupa 5 luni Hotararea de Guvern nr.1223/2001 a fost abrogata prin Hotararea de Guvern nr.481/2002.
  Numai ca dupa alte 3 luni se aproba prin Hotararea de Guvern nr.855/2002 publicata in Monitorul Oficial partea I nr.621/22.08.2002 , s-a dispus concesionarea , fara ca statul sa fie proprietarul acestui teren , cu toate ca existau Notificari pentru restituirea terenurilor din zona lac Vacaresti ,
  Concesionarea terenurilor a fost in vederea realizarii unui complex cultural-sportiv. In acest caz Statul isi exercita atributele proprietatii prin Ministerul Mediului, care ulterior a incheiat in calitate de CONCENDENT, un contract de concesionare . Pe 23 ianuarie 2003 a fost incheiat Contractul nr.1/2003, semnat de ministru Petru Lificiu si incheiat pe 49 de ani pe o redeventa de 0,28 centi/$/mp . Terenul a fost concesionat unei societati comerciale SC ROYAL ROMANIAN CORPORATION SA – patron cetateanul Tony Mikhael . Concesionarea terenurilor avea ca obiect realizarea unui complex cultural-sportiv. Asa cum se arata in Certificatul de Urbanism Nr.1258/65326/09.08.2006 . Acesta urma sa cuprinda realizarea unui complex multifunctional (in special sport si agrement, un hipodrom pentru curse de cai, un teren de golf, vile, complexe comerciale, etc…
  .
  Hotararea de Guvern 855/2002 Contractul de concesionare a fost illegal incheiat , deoarece Deoarece TERENURILE NU AU INTRAT IN PROPRIETATEA STATULUI IN TEMEIUL UNUI TITLU VALABIL, ASTFEL CUM PREVAD DISPOZITIILE ART.61, ALIN.1, DIN LEGEA NR.213/1998 SI CA ATARE GUVERNUL NU PUTEA DISPUNE PRIN HOTARAREA DE GUVERN 855/2002 ASUPRA CONCESIONARII ACESTUIA

  Statul are posibilitatea si obligativitatea reconstituirii dreptului de proprietate, dupa 23 de ani Statul de drept, potrivit Constitutiei dupa aparitia legilor reparatorii ca sa fie restituite imobilele preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. Numai ca, fenomenul de tergiversare, amanare sau de obstructionare a retrocedarii terenurilor preluate in mod abuziv este si astazi in 2013 pus in aplicare si datorita acestora RETROCEDAREA TERENURILOR ESTE OBSTRUCTIONATA DE CATRE Statul Roman – MINISTERUL MEDIULUI (administratorul terenului lac vacaresti) – CATRE PROPRIETARII DE DREPT –
  Desi instantele de judecata au recunostut dreptul de proprietate , prin sentinte definitive si irevocabile, sunt Titluri de proprietate , Procese Verbale de punere in posesie, pentru restituirea terenurilor, proprietarii plastesc impozitul pe teren la zi, sunt intabulati in Cartea funciara, au numar cadastral, numar postal – cu toate astea proprietarii nu pot sa-si exercite prerogrativele dreptului de proprietate! Mai nou , statul roman prin administratorul terenului, Ministerul Mediului, concepe alte incalcari ale dreptului de proprietate, Este evident ca astfel de planuri si demersuri ( arie protejata, parc natural, groapa de gunoi, focar de infectie) nu fac decat sa perpetueze incalcarea dreptului de proprietate prin permanetizarea ocuparii terenului
  Statul Roman sa cumpere terenul la valoarea de circulatie pe care terenul respectiv ar fi avut-o daca lucrarea existenta asupra sa nu ar fi efectuata! Prin Constitutia Romaniei,Statul Roman stabileste ca: – proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege ; – nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica , cu dreapta si prealabila despagubire.Dreptul de proprietate este principalul drept real şi de fapt ocupă locul central în cartea a doua „Drepturile reale”. Dreptul de proprietate de proprietate mai este considerat ca fiind cel mai complet drept real, fiindcă întruneşte în mâinile proprietarului toate atributele acestui drept şi anume dreptul de posesiune, dreptul de folosinţă şi dreptul de dispoziţie.
  Dreptul de proprietate este acel drept subiectiv ce conferă titularului exercitarea în putere proprie şi în interes propriu a atributelor de posesie, folosinţă şi dispoziţie asupra bunurilor sale
  Atribut al dreptului de proprietate, consta in posibilitatea titularului acestuia de a intrebuinta in interesul sau bunul care ii apartine si de a dobandi produsele si veniturile obtinute din utilizarea lui. Ce a facut regimul comunist in frunte cu Ceausescu se numeste Nationalizare. Ce a facut regimul democrat in frunte cu toate guvernele de la revolutie pana la azi se numeste – nerespectarea dretului de proprietate – si ce vor ce vrea sa faca guvernul de astazi si ONG-urile cred daca consultati un avocat – atunci se va numi INFRACŢIUNI CONTRA DEMNITĂŢII
  Art. 220 Tulburarea de posesie
  Ocuparea, în întregime sau în parte, fără drept, a unui imobil aflat în posesia altuia, fără consimţământul acestuia
  Cati bani ii trebuie unui proprietar sa renunte la proprietatea sa???? Tu poti sa renunti la proprietatea ta?????????!!!
  La ministerul mediului zac de 7 ani si asteapta dosarele cu proprietarii de drept http://www.mmediu.ro/beta/wp-content/uploads/2012/05/2012-05-25_Legea_10_situatiedosare_apr2011.pdf
  Protocolul aditional semnat la Paris la 20 martie 1952, prevede:
  “Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decit pentru cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international”.
  Dispozitiile art. 44 alin. 1 teza a II-a din Constitutia României prevad ca atât continutul cât si limitele dreptului de proprietate sunt stabilite de lege, iar art. 136 alin. (5) din Constitutie consacra caracterul inviolabil al proprietatii private în conditiile legii organice.

 2. Am inebunit oare cu totii in tara asta sa credem orice ??? Chiar am putea sa-i mai credem pe toti cei care ne-au mintit si ne minte de 24 de ani. Azi in 2014 vine un ONG- sa decida de proprietatea ta,si peste noapte sa faca orice pe proprietate ta chiar “descopera apele” Amazonului” , “Nilului ” .Desi pe terenul din zona Lacului Vacaresti sunt litigii din 2002, situatia juridical a terenului nu este clara , este concesionat illegal pe 49 de ani de guvernul PSD Adrian Nastase, nu s-au retrocedat , nu s-au rezolvat notificarile depuse din 2001, exista canalul collector A3, aprobat de CGMB, care va “ ei nu se gandesc ca va fi afecta aria-delta”. Din cauza canalului collector A3. –Amaratii de proprietari care traiesc intr-o saracie lucie si care si-au pierdut speranta ca le va mai fi respectat dreptul de proprietate sau le vor mai fi restituite proprietatile mostenite de la parinti, bunici improprietariti de insuti Regele Ferdinand pentru actele de erosim din Primul Razboi Mondial – Constatam ca Proprietarii de drept din zona Vacaresti sunt personajele din “ZBOR DEASUPRA UNUI CUIB DE CUCI”. Destinul proprietarilor este tragic sunt de peste 24 de ani batjocoriti si se simt internati intr-un spital de boli mintale. -Statul in frunte cu autoritatile care vin la putere NU vor sa le fi restituite terenurile adevaratilor proprietari Singuri proprietarii au curajul sa incerce ceva, sa se se revolte, si sa isi ceara drepturile, dar sfarsesc prin a fi invinsi de catre acest sistem bolnav. Si acum vine ONG-ul care in frunte cu M.Mediului le pune o pernă pe față, și astfel ii sufocă pe proprietari de drept. Pasarici si randunici, Serpi si ciori Stuf si papura. Scaieti si ciulini.Caini si sobolani.. Tantari si capuse. Oameni fara adapost. Foame si saracie azi la un sfert de veac de la Revolutia din 1989, la un sfert de veac de “democratie” : INCALCAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE Pe parcursul ultimilor 24 de ani, aceste autoritatile au invocat diferite motive pentru a nu li se retroceda proprietarilor din zona “Acumulare Lac Vacaresti” terenurile ce le apartin de drept in special incepand cu Lucrurile au culminat in anul 2003 cind “Amenajarea Lac Vacaresti” a fost concesionata abuziv de catre Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile prin contractul nr. 1/2003 unei firme de apartament respectiv “S.C. Royal Romanian Corporation S.A.” pentru realizarea unui asa zis complex cultural sportiv, in care erau prevazute un cartier de vile si hoteluri. Toate acestea tergiversari ale autoritatilor, ONG-urilor nu constituie decit, printre altele, un grav abuz in serviciu contra intereselor persoanelor!!!! Rusine !!! Isi bat joc de legile privind regimul juridic al unor immobile preluate abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, cu modificările şi completările ulterioare si nu respectati Dreptul de proprietate

 3. Draga spammer,
  Am vazut aceleasi comentarii si pe site-urile de pe care m-am informat. Am vazut in acelasi timp ca sunt depuse in jur de 150 de cereri de retrocedare din care cele mai multe nu au nici o dovada ca ar fi indreptatiti la bucatile de pamant. Am citit ca doar 4 persoane au castigat procesele avand toata documentatia in regula.
  Din experienta retrocedarilor in Romania cele mai multe cazuri/cereri sunt pentru a obtine o bucata de pamant/cladire dupa care sa fie vandute chiar daca proprietarii erau fictivi. Mafie a retrocedarilor.
  Eu sunt pentru crearii Parcului Natural fiindca Capitala are nevoie de asa ceva. Dar sunt si pentru despagubirea proprietarilor, care pot dovedi acest lucru. Aceasta este si atitudinea organizatiilor care se implica in crearea Parcului.
  Daca tu sustii in cantinuare ca vrei o bucata din acel pamant inseamna ca vrei doar sa o vinzi pentru o suma frumoasa de bani si nu te intereseaza nimic alt ceva.
  Vrei dreptate atunci cere o despagubire pe masura si lasa ca bucurestenii sa se bucure de un pic de verdeata.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *